Miroslav Patrik

Autor pracuje v neziskovém sektoru v oblasti ochrany životního prostředí.