Karin Küblböcková

vedecká spolupracovníčka Rakúskej výskumnej nadácie pre medzinárodný rozvoj (ÖFSE) a niekožko rokov predsedala ATTAC Rakúsko