6866

Arne Mann

PhDr. Arne Mann, Csc.

vedecký pracovník Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied, etnológ, romista dlhodobo sa zaoberajúci žudovou kultúrou, dejinami a sociálnou situáciou Rómov.