Petra Švecová

Autorka je postgraduantkou na pražské FFUK.