Mária Moravčíková

doktorandka na Trnavské univerzitě v Trnavě, autorka týdeníku SLOVO