Milan Špinka

Milan Špinka je redaktorem čtvrtletníku Národní myšlenka a ročně vydávaných sborníků Západ. Spolupracuje na vydávání knižní edice Knihovna NM. Uspořádal a vydal publikace Osobnosti pravice (Praha, 2005) a Osobnosti pravice podruhé (Praha, 2006). Není příslušníkem žádné politické strany. /p>