Petr Suchý

Autor je vedoucím Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS MU.