Ondřej Rut

Autor spolupracuje s asociací nevládních ekologických organizací Zelený kruh a je posluchačem katedry Sociální a kulturní ekologie FHS UK.