Pavel Weigel

Narozen 26.5.1942, Brno, známý český překladatel

V roce 1965 vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a ihned nastoupil do zaměstnání. V letech 1965-70 pracoval jako technolog v SCHZ Lovosice. V roce 1970 se oženil s Annou Mazurovou a přestoupil na dva roky do výzkumného pracoviště VÚST Praha (1970-72), aby se nakonec stal na dlouhou dobu referentem Ministerstva životního prostředí (1972-91). Se svou manželkou vychovali dva syny Pavla (1973) a Karla (1978). V letech 1987 až 1990 pracoval též jako redaktor časopisu Ochrana ovzduší. V letech 1991-92 pracoval jako referent městského úřadu MHP. Nyní je člen Obce překladatelů a Obce spisovatelů a neúnavně překládá zejména polské autory.

Překladem začal už v roce 1966 a u toho zůstal. jeho dílo obsahuje překlady v časopisech a fanzinech, ale hlavně knihy Stanisława Lema: Nepřemožitelný, Fiasko, Pánův hlas (s F. Jungwirthem), Summa technologiae, Deník nalezený ve vaně, Hvězdné deníky (s F. Jungwirthem a H. Stachovou), Tajemství čínského pokoje; E. Białołeçka: Tkáč iluzí; Kira Bulyčeva: Alenka z planety Země, Alenčiny narozeniny; R. A. Ziemkiewicze: Červené koberce, odměřený krok, kniha povídek Vládcové času, hesla v encyklopedii SF, Stanisław Lem (životopis), Mezitexty. Mezi překladatelské dílo zařaďme ještě díla A. Grobicki - Poklady na dně moří (1981) a J. Kowalski - Encyklopedie papežství (1994), a další stále přibývají. Za svoji překladatelskou činnost obdržel v roce 1996 Cenu Akademie v kategorii Nejlepší překladatel a o rok později Cenu Akademie 1997 Za dlouholetou práci pro SF.