Marián Mikluš

generálmajor Ing. Marián MIKLUŠ

Narodený
24.3. 1953 v Senici nad Myjavou
Stav
ženatý
Počet detí
tri(dospelé)
1968 - 1971
Vojenská škola Jana Žižku v Bratislave(od r.1969 Vojenské gymnázium SNP v Banskej Bystrici)
1971 - 1973
1. fakulta Vojenskej Akadémie vo Vyškove(od r.1972 Vysoká vojenská škola Pozemného vojska)
1973 - 1975
Vysoká vojenská škola týlového a technického zebezpečenia v Žiline , odbor organizátorsko-ekonomický, špecializácia vševojskové tylo
1977 - 1979
Dvojročné interné postgraduálne štúdium na Vojenskej Akadémii v Brne, odbor organizátorsko-ekonomický, špecializácia vševojskové tylo, vysokoškolská kvalifikácia "dôstojník s vysokým vojenským vzdelaním" (získal červený diplom)
1985
Vyšší akademický kurz na Vojenskej Akadémii v Brne, odbor veliteľsko-štábny, špecializácia vševojsková operačno-strategická
1990 - 1991
Vševojskový akademický kurz na Vojenskej Akadémii Generálne- ho štábu v Moskve, odbor veliteľsko-štábny, špecializácia operačno- strategická
1991 - 1992
Vševojskový akademický kurz Generálneho štábu na Vojenskej Akadémii v Brne, odbor veliteľsko-štábny, špecializácia operačno- strategická, priznané označenie "dôstojník generálneho štábu" (gšt.) (získal červený diplom)
1975 - 1977
zástupca veliteľa pluku pre tylo(ekonomiku)
1979 - 1982
veliteľ organizačnoplánovacej skupiny-zástupca náčelníka tyla tankovej divízie
1983
náčelník tyla-zástupca veliteľa tankovej divízie
1984 - 1985
zástupca náčelníka operačného oddelenia tyla Veliteľstva Východného vojenského okruhu 1986 - 1989
náčelník operačného oddelenia-zástupca náčelníka štábu tyla Veliteľstva Východného vojenského okruhu
1990
náčelník štábu tyla Veliteľstva Východného vojenského okruhu 1992
zástupca náčelníka operačnej správy Vojenského veliteľstvaVýchod a z poverenia náčelník operačnej správy
1993
náčelník Hlavného tyla logistiky Veliteľstva Armády Slovenskej republiky
1993 - 1998
zástupca riaditeľa sekcie logistiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky
1998
náčelník Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky
1999
náčelník správy pre integráciu a štandardizáciu Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky
2000 - 2001
vedúci oddelenia vzdelávania Inštitútu obrany a bezpečnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky
2002 - 2004
vedúci oddelenia výskumov-zástupca riaditeľa Inštitútu obrany a bezpečnosti MO SR
31.10.2004
Prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka a daný do výsluhového dôchodku proti svojej vôli
1.11.2004-15.8.
Projektový manažér u súkromnej firmy 2005
Od 16.8.2005
Bez zamestnania
20.augusta 1998
generálmajor (jednohviezdičkový generál podľa normy SR)
5.decembra 2002
generálmajor (dvojhviezdičkový generál podľa štandardov NATO)