Jiří Glonek

Mgr. Jiří Glonek

Jiří Glonek vystudoval historii na FF UP v Olomouci, kde se rovněž v roce 1978 narodil. Dlouhodobě se zabývá především moderními dějinami, speciálně studiem německého obyvatelstva v ČSR a nacistickou ideologií. Zvláštní pozornost věnuje politické orientaci německého obyvatelstva, německému antifašismu a případné rezistenci skupin německého obyvatelstva vůči nacismu.

Autor pracuje ve Vědecké knihovně v Olomouci