Jan Rippel

Narodil se v roce 1944, v roce 1965 absolvoval VŠCHT v Praze, specializaci automatizace, poté po roční vojně nastoupil do Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí n. L. (dnešní Spolchemie). V roce 1968 se sice "naivně, ale poměrně dost" angažoval v začínajícím Klubu angažovaných nestraníků na úrovni podniku a částečně v krajském měřítku. Následně dostal v létě 1970 první výpověď a nastoupil jako dělník do pobočného závodu Spolku ve Velvětech. Autor uvádí: "Konstatuji však, že jsem byl poněkud zvláštní a poměrně velmi svobodný dělník."

V roce 1986 se konečně vrátil do technické kategorie a až do počátku roku 1990 tamtéž byl energetikem. Změna režimu ho vynesla do funkce ředitele tohoto pobočného závodu, aniž na to byl příliš připraven. Ve funkci byl do konce roku 1993 a pak byl 3 a půl roku obchodním ředitelem v Elektroporcelánu Louny, který nedobrovolně opustil v roce 1999.

Vzhledem k věku mu nezbylo nic jiného, než začít pracovat jako OSVČ - dosud dělá (i když již čím dál méně) jakéhosi obchodního zástupce, ale po vyškolení v roce 1999 dělá především správce konkurzních podstat, a to na Krajském soudu v Ústí nad Labem. Tj. má určitý názor i na věc JUDr. Berky a vím, jak si ostatní konkurzní soudci a soudkyně dávají pozor, aby se do ničeho podobného nezapletli. Jako správce je členem Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR.

Členem žádné strany nebyl a není - KAN byl tehdy rozmetán dříve, než mohl pořádně vzniknout. Je ženatý a má dvě dospělé děti.