4456

Meike Snijder

In 1982 on the 24th of September I was born in Amsterdam (Holland) and given two things; my name, meike, and the joy of being doomed a libra. Until 18 years old I did the normal and compulsory things as living at home and going to school. Then I met the big love of my life, my bag pack. Since then we have been inseparable travelling to many places together. I am now in Scotland where I am studying Hispanic studies.

V roce 1982 dne 24. září jsem se narodila v Amsterodamu (v Holandsku) a dostala jsem do vínku dvě věci: jméno, meike, a radost toho, že jsem se narodila ve znamení vah. Než mi bylo osmnáct, dělala jsem všechny ty normální a povinné věci, jako že jsem bydlela doma a chodila do školy. Pak jsem se setkala s velkou láskou svého života, se svým ruksakem. Od té doby jsme nerozluční a společně jsme navštívili mnoho míst. Jsem teď ve Skotsku, kde studuju hispanistiku.