Jiří Studený

  • 29. 2. 2008 /
  • 11

  • 1. 3. 2007 /
  • 17

  • 20. 2. 2006 /
  • 18

  • 9. 1. 2006 /
  • 11

Jiří Studený (1960) -- vysokoškolský učitel na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice (katedra historických věd), příležitostný básník, recitátor, moderátor. Ve své profesi se zabývá tvůrčím psaním, literární teorií, zenovým buddhismem a ekologickými aspekty umělecké tvorby.