Romana Radová

Autorka vystudovala religionistiku a husitskou teologii na HTF UK. Pracuje v muzejnictví.