Jiří Kuthan

Autor je předseda Mo ČSSD Plzeň-město.