Simona Hrabalová

ing. Simona Hrabalová

narozena 2. 6. 1976 ve Vyškově

vyučuje na katedře regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně předmět "rozpočty měst a obcí"

ŽIVOTOPIS

Pedagogická činnost

 • Rozpočty měst a obcí
 • Teorie a praxe rozvoje měst a obcí
 • Řízení a kontrola ve veřejné správě
 • Regionalní věda

Vědeckovýzkumná činnost

 • Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR

Vybrané publikace

 • Hrabalová, Simona. Teorie a praxe rozvoje měst a obcí. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. 99 s. ISBN 80-210-3356-8. Internetové stránky předmětu INFO
 • Hrabalová, Simona. Rozpočtový výhled při řízení měst a obcí v ČR. In Teoria a prax verejnej spravy 2003. Koąice : Univerzita P. J. Šafárika, 2003. od s. 189-197, 7 s. ISBN 80-7097-551-2. INFO
 • Hrabalová, Simona - Nunvářová, Svatava. Aktuální otázky programového financování na úrovni krajů. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2003. od s. 61-69, 9 s. ISBN 80-210-3289-8. INFO
 • Hrabalová, Simona - Nunvářová, Svatava. Analýza vybraných daňových příjmů obcí. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2003. od s. 47-60, 14 s. ISBN 80-210-3289-8. INFO
 • Hrabalová, Simona. Analýza příjmové stránky obecních rozpočtů;. In Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů; (případové studie). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2002. s. 107-116. Neuveden. ISBN 80-210-2813-0. INFO
 • Hrabalová, Simona. Diferenciace v ekonomickém postavení administrativnívh mikroregionálních center. In V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : ESF MU v Brně, 2002. s. 273-286. ISBN 80-210-3008-9. INFO
 • Hrabalová, Simona. Rozpočtový výhled - nástroj střednědobého řízení měst a obcí. Územní samospráva v praxi, Praha : Verlag Dashofer, 2001, 22s. 23-32. ISSN 1212 - 110X. 2001. INFO
 • Hrabalová, Simona. Alternativní způsoby financování rozvoje obce. Územní samospráva v praxi, Praha : Verlag Dashofer, 2001, 15s. 5-20. ISSN 1212 - 110X. 2001. INFO
 • Hrabalová, Simona. Nový zákon o okresních úřadech. Územní samospráva v praxi, Praha : Verlag Dashofer, 2000, 20. ISSN 1212-110X. 2000. INFO