Erik Olin Wright

profesor sociologie na University of Wisconsin-Madison a ředitel Haven's Center for The Study of Social Structure and Social Change

Zabývá se rolí státu za kapitalismu, jeho vztahu k třídám a problematice ekonomických krizí "Class, Crisis, and the State, 1978; sociální stratifikací - vypracoval teoretický rámec pro analýzu tříd, který poté aplikoval při rozsáhlém empirickém srovnání třídní struktury USA a Švédska "Classes, 1985, "The Debate on Classes", 1990 a Class Count", 1997; teorií dějin a metodologickými otázkami v sociálních vědách - "Reconstructing Marxism", 1992, a problematikou moci, nerovností a sociálních tříd "Interogating Inequality", 1994. Je editorem ediční řady věnované ekonomickým a politickým alternativám ke kapitalismu - "Real Utopias Project", kam sám přispěl knihou "Deepening Democracy" (2003).

Publikace

  • The Politics of Punishment:  A Critical Analysis of Prisons in America. New York:  Harper and Row and Harper Colophon Books, 1973.
  • Class, Crisis and the State, London:  New Left Books, 1978; Verso paperbacks, 1979.  Translations in Spanish, Portuguese, Japanese, Korean.
  • Class Structure and Income Determination, New York: Academic Press, 1979.
  • Classes (London: Verso, 1985). Spanish translation, 1994.
  • The Debate on Classes (London: Verso, 1990)
  • Reconstructing Marxism: essays on Explanation and the Theory of History (with Elliott Sober and Andrew Levine), Verso, 1992 (Portuguese translation, 1993)
  • Interrogating Inequality (London: Verso, 1994)
  • Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis (Cambridge University Press, 1997)
  • Class Counts: student edition (Cambridge University Press, 2000)
  • Deepening Democracy: institutional innovations in empowered participatory governance (with Archon Fung), Verso, 2003. (Spanish Translation, National University of Colombia Press, 2003)

OSOBNÍ STRÁNKA