Jan Poštulka

Bc. Poštulka, Jan

Studuje UISK FF UK, píše diplomovou práci na téma Sociální změny v souvislosti s rozvojem informačních technologií