Václav Jirovský

Docent Václav Jírovský z katedry softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se mimo jiné zabývá vyhodnocováním bezpečnosti informačních systémů - sleduje hackery při práci... Elektronickému mýtu se věnuje s ohledem na své zkušenosti, kdy v roce 1986 byl hlavním inženýrem projektu kontrolního a řídícího systému pro autobusy a tramvaje městské hromadné dopravy v Praze.