Martin Marek

Martin Marek se narodil v roce 1982 v Plzni. Je vyučen jako zámečník, absolvoval nástavbové studium obor Strojní technologie jež zakončil maturitní zkouškou, poté studoval roční pomaturitní studium angličtiny. V roce 2003 začal jako dobrovolník pracovat pro plzeňskou pobočku ekologického sdružení Děti Země, kde absolvoval i část civilní služby. Dva měsíce pobýval v Anglii, kde se živil jako Kitchen porter na univerzitě v Chichesteru. Po předčasném návratu z Anglie pracoval mimo jiné jako popelář a kontrolor kvality v leteckém průmyslu.

V letech 1990-2001 byl aktivní skaut.

V současnosti studuje obor Právo na právnické fakultě ZČU a pracuje jako fundraiser v občanském sdružení Český západ.

Při sčítání obyvatelstva v roce 2001 uvedl do kolonky národnost slovo rómská, a to jako nesouhlas s tímto identifikačním údajem a jako podporu lidem jež mají v ČR problémy z důvodu odlišné národnosti.