Rory Olaf Fairslee

Autor žije v Kalifornii. Kořeny jeho rodiny sahají až k americkým pionýrům. Po absolvování státní university odešel počátkem 70. let dobrovolně pracovat do továrny; kde po jistou dobu působil jako odborový důvěrník a organizátor UAW (Odborový svaz pracovníků automobilového průmyslu, kdysi jeden z nejsilnějších amerických odborových svazů). V současnosti je zaměstnán jako úředník v obchodním domě.

V 70. letech se podílel na protiválečném hnutí, nyní se zabývá především vztahy mezi Palestinci a Izraelci a problémy bezdomovců. V nepolitických problémech patří jeho největší zájem otázce krutosti vůči dětem, neboť je přesvědčen, že vzhledem ke skutečnosti, že tato otázka zůstává neřešena, nedaří se řešit ani problém společenských změn.