2394

Josef Hladik

Ing. Josef Hladik

se narodil v roce 1938 v Brně, absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1965), když předtím nebyl z kádrových důvodů přijat ke studiu na Právnické fakultě a Filozofické fakultě Karlovy univerzity. V roce 1968 odešel na pozvání Thyssen-Stiftung do Německa, kde později požádal o politický azyl a získal německé státní občanství.

Žije v Berlíně a ve Frankfurtu nad Mohanem a příležitostně v Chlumci nad Cidlinou, odkud pochází jeho manželka. Ing. Josef Hladik je vedoucím oddělení národohospodářských analýz v Hlavním svazu německého stavebního průmyslu (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie) se sídlem v Berlíně a v Bruselu. Tato organizace sdružuje na dobrovolné bázi přední německé stavební podniky. Členská základna svazu představuje objem stavebních prací ve výši zhruba 50 miliard DEM ročně. Svaz zastupuje zájmy svých členů vůči legislativě a exekutivě a ve své funkci podnikatelského svazu působí jako tarifní strana při jednání mezi zaměstnavateli a odbory. K dalším úkolům svazu patří poskytování servisu členským firmám v oblastech souvisejících s jejich činností. Z titulu své funkce reprezentuje ing. Hladik stavební svaz v příslušných grémiích špičkových organizací německého hospodářství a evropského stavebního svazu v Bruselu.

Skutečnost, že ing. Hladik je českého původu, se projevuje v jeho angažmá v německo-českých vztazích.

Je zakládajícím členem Německo-české společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem (Deutsch-Tschechische Gesellschaft - DTG), která vznikla v roce 1994 s cílem prohloubit vztahy mezi oběma zeměmi, zejména na poli kultury, hospodářství a vědy. V DTG je ing. Hladik členem výkonného představenstva a do jeho kompetence spadají především otázky hospodářské spolupráce mezi Německem a Českou republíkou.

V Berlíně působí ve sdružení Hospodářských konsulů.

V roce 2004 byl ing. J.Hladík jedním z iniciátorů založení Sdružení českých podniků v Něměcku a je předsedou představenstva tohto orgánu.