Hana Pravdová

Mgr. Hana Pravdová, PhD.

kulturologička, vysokoškolská pedagogička na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a publicistka zaoberajúca sa vzťahmi médií a kultúry, ako aj problematikou manažmentu kultúry