Peter Strempek

Autor je študent Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne