Wei Xiaoping

Autorka je vedúca pracovníčka na Čínskej akadémii sociálnych vied, Ústav filozofie v Pekingu