Milan Štefanovič

Prof. JUDr. Milan Štefanovič, DrSc. je vedúci katedry Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, poslanec bývalého FZ ČSFR, člen ústavného výboru