Pavel Paleček

historik, pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Zabývá se dějinami komunistické perzekuce, historií vědy a mezinárodními vztahy. Autor knih Komunistický režim a politické procesy v Československu (s Karlem Kaplanem), Brno 2001, Likvidace ostatků obětí nacismu a komunismu na území Československa, Brno 2002, Exil a politika: historici o nejnovějších dějinách a o sobě, Tišnov 2004 a řady dílčích prací. Absolvoval studijní pobyty na Max Planck Institutu v Berlíně (2003), University of Minnesota (2002) a Columbia University (2005).