Jana Mačáková

Rektorka Univerzity Palackého v Olomouci.