Petr Plaňanský

Petr Plaňanský (1966), absolvent HUPPI v oboru sdělovací techniky, BŠ-KSP a kurzů psychologického poradenství, technický redaktor nakladatelství, publicista, moderátor TWR, domácí vzdělavatel, je ženatý a otec 4 dětí.