2865

Jaroslav Zvěřina

Jaroslav Zvěřina

předseda OS Tábor a poslanec EP (ODS/EPP-ED)

  • člen Výboru pro právní záležitosti a náhradník ve Výboru pro kulturu a vzdělávání místopředseda Delegace EP pro vztahy s Japonskem
  • rezortní mluvčí klubu pro oblasti: právní záležitosti, petice
  • Narozen 18. 12. 1942 v Třebíči, žije v Táboře. Absolvoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, pracoval jako vědecký pracovník, odborný lékař, psychiatr a sexuolog v Sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty a VFN v Praze 2, od roku 1989 je jeho přednostou. Je předsedou Sexuologické společnosti ČLS a členem IASR (International Academy of Sex Research). Člen správní rady Nadačního fondu Česká hlava (podpora české vědy). V roce 1992 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění ČR, od roku 1996 je poslancem Parlamentu ČR, kde působil jako předseda Výboru pro evropskou integraci. Od roku 2002 je jeho místopředsedou. V letech 1999 - 2002 byl stínovým ministrem školství. Po zvolení do Evropského Parlamentu v roce 2004, tam působí jako člen Výboru pro právní záležitosti, je náhradníkem ve Výboru pro kulturu a vzdělavání, a místopředsedou Delegace EP pro vztahy s Japonskem. Hovoří anglicky, německy a rusky. Je ženatý, má tři dspělé děti a 4 vnoučata.

    e-mail: jzverina@europarl.eu.int

    web: www.zverina.cz