Petr Slinták

Mgr. Petr Slinták

Narozen 16. 7. 1978 v Uherském Hradišti. Žije střídavě v Dolním Němčí (u Uherského Brodu) a Praze.

Po dokončení střední průmyslové školy (počítačové systémy) absolvoval v roce 2003 katedru filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Diplomová práce na téma "Poválečná proměna venkova v českém hraném filmu 1945-1970" byla publikována na webových stránkách Fórum obnovy venkova. Během studí se podílel na organizací filmových festivalů Letní filmová škola (Uherské Hradiště) a Jeden svět (Praha).

Specializuje se na problematiku hraných filmů natáčených ve venkovském prostředí a dokumentárních filmů s etnologickým či etnografickým zaměřením.

V roce 2000 ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského realizoval střihový dokumentární film s vlastivědnou tematikou Dolní Němčí kinematografické. Vedle příspěvků do časopisu Film a doba, publikuje především v regionálním tisku (Slovácké noviny, Malovaný kraj, Bílé Karpaty), a to pod rodným jménem nebo pseudonymem P.S.Baroň. V článcích se věnuje především umění, kultuře, folkloru a otázkám životního prostředí. Co se týče dalších zájmů, patří mezi ně: umění, sociální ekologie, folkloristika, urbanistika, religionistika atd.