Kristus na oslátku a kmenové hodnoty

20. 3. 2016 / Boris Cvek

Podle Janova evangelia byl Kristův příjezd do bran Jeruzaléma na oslátku o Květné neděli spojen s různými nedorozuměními (Jan 12,12-19). Jednak učedníci nepochopili to, že oslátko je odkazem na slova proroka Zacharjáše o zaslíbeném židovském králi. To jim došlo, až „když byl Ježíš oslaven“.

Dále se pak šířila zvěst o tom, jak Kristus vzkřísil mrtvého Lazara, což bylo znamení, které přivedlo množství lidí, aby ho uvítali v Jeruzalémě. Dokonce čteme o beznaději farizeů: „Vidíte, že nic nezmůžeme! Celý svět se dal za ním.“ Jenže Kristus přicházel jako ten, kdo má tuto představu o mocném muži, který umí zázračně křísit mrtvé, popřít. Když v pátek visel na kříži, posmívali se mu kolemjdoucí (Matouš 27,40): „… jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“

Mít svrchovanou moc a naprosto se jí vzdát kvůli lásce, dokonce lásce k nepřátelům, ke vlastním vrahům. To je majestát krále, který vjíždí do Jeruzaléma o Květné neděli, majestát, o němž v tu dobu nikdo netuší a který se projeví na Golgotě a při vzkříšení. Jak by tomu mohl někdo rozumět na základě pozemského, běžného způsobu myšlení?

V poslední době přišlo do módy, ohánět se tzv. „křesťanskými hodnotami“ i v ateistické České republice. Jsou to ve skutečnosti dávno před křesťanstvím vzniklé, kmenové hodnoty strachu z cizího a lpění na známém, domácím, které nám přece nebudou ohrožovat žádní idealisté plní nesoudného milosrdenství k neznámým cizincům.

Soudnost je jistě důležitá z pohledu přežití, přežití v našich domovech na zemi, ale Kristus nemá domov tady na zemi, nechová se rozumně z pohledu etablovaných pantátů. Brát jeho příklad, brát křesťanství, jako něco, co má omezit naše milosrdenství ve jménu běžného rozumu a kmene, je udělat z křesťanství jen prázdné slovo. Kristus na oslátku je ztělesněním vrcholné statečnosti a sebeobětování, bezmezné lásky.

Může nám odpustit nemilosrdný strach, malost, úzkoprsost, odpustit naši slepou pozemskost, která ve své temné noře zapomíná na smysl života, ale nikdy se nemůže stát jejich záštitou.

0
Vytisknout
4513

Diskuse

Obsah vydání | 22. 3. 2016