Ženevská úmluva o uprchlících

21. 3. 2016

čas čtení 2 minuty


V České republice vládne děsivá právní nevědomost. Netušíme, proč česká média dávno nezveřejnila Ženevskou úmluvu o uprchlících, definující povinnosti signatářských států vůči uprchlíkům. V ČR se neustále uvažuje o tom, "že přijmeme uprchlíky jen potud, pokud by to pro nás bylo výhodné, a jen některé". Je to porušením zákona, a státy, které zákon porušují, budou stíhány.

Kompletní text Ženevské úmluvy o uprchlících je ZDE. Upozorňujeme zejména na tato ustanovení:

Článek 31

Smluvní státy se zavazují, že nebudou stíhat pro nezákonný vstup nebo přítomnost takové uprchlíky, kteří přicházejíce přímo z území, kde jejich život nebo svoboda byly ohroženy ve smyslu článku 1, vstoupí nebo jsou přítomni na jejich území bez povolení.

Článek 32

Smluvní státy nesmí vyhostit uprchlíka zákonně se nacházejícího na jejich území, kromě případů odůvodněných státní bezpečností nebo veřejným pořádkem.

Článek 33

Žádný smluvní stát nevyhostí jakýmkoliv způsobem nebo nevrátí uprchlíka na hranice zemí, ve kterých by jeho život či osobní svoboda byly ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské vrstvě či politického přesvědčení.

Z Ženevské úmluvy o uprchlících je naprosto zjevné, že státy, které zablokovaly balkánskou cestu, hrubě porušují mezinárodní právo, protože tím ohrožují uprchlíky na životě. Budou terčem stíhání u Mezinárodního soudního dvora pro lidská práva, lidem, kteří mezitím zemřeli v důsledku jejich nehorázných protiprávních akcí už ovšem nikdo život nevrátí. Státy nesou přímou odpovědnost za tisíce mrtvých utonulých ve Středozemním moři, protože uprchlíkům nevytvořily bezpečnou cestu na jejich území.

0
Vytisknout
9815

Diskuse

Obsah vydání | 23. 3. 2016