Životnost podniků se za poslední půlstoletí snížila ze 75 na 15 let

Co se stane, když podnik zaspí digitální revoluci?

6. 8. 2015

čas čtení 6 minut

Je to hodina pravdy pro IT manažery (Chief Information Office, CIO), právě oni rozhodují o tom, zda bude váš podnik mezi vítězi nebo poraženými další průmyslové digitální revoluce. Odborný expert německého portálu Focus on-line Ferri Abolhassan upozorňuje na obtíže, kterým čelí mnoho podníků. Jde o to, jak v rámci podniku úspěšně nastoupit "megatrend" digitalizace. Pro Britské listy přeložil Milan Lelek.

Shrnutí hlavních důsledků digitalizace na podnikovou sféru:

Velmi rychle může docházet v současné době ke ztrátě pozice na trhu.

Čtyři z nejúspěšnějších u deseti světových firem jsou IT společnosti.

Každý podnik má individuální obchodní požadavky a jiné technologické předpoklady. To je třeba brát v úvahu v rámci procesu digitalizace.

Kdo nebo co rozhoduje o budoucnosti naších podniků? - Jejich vlastní růst, tržní kapitalizace, úspěch nebo neúspěch obchodních modelů? Sečteno a podtrženo, zcela jistě. K tomu se ale řadí digitalizace. Ne méně než 200 miliard zařízení na celém světě musí být propojeno.

Obrovské množství dat je třeba v reálném čase shromažďovat, ukládat a analyzovat. A něco takového musí daný podnik zvládnout. Jak rychle může inovativní technologie přivést podnik do nebezpečné situace, to právě zjistili analytici společnosti Gartner: Již do roku 2017 ztratí každý čtvrtý podnik svou současnou pozici na trhu. Bude to způsobeno "digitální nekompetentností".

Není takováto předpověď příliš pozitivní? Protože takováto téze by znamenala, že tři ze čtyř společností budou schopni udržet tempo aktuálních změn. A svou pozici v konkurenci budou schopny nejen udržet, dokonce ji mohou i zlepšit. Avšak právě proto je na místě skepse.

Podniky disponují předpokládanou životností 15 let

Podle průzkumu USA ekonoma Johna Hagela byla ještě v roce 1940 průměrná předpokládaná délka životnosti podniku 75 let. Dnes je to jen právě tak 15 let. Důvody pro takovýto předpoklad spočívají v tom, že společnosti jako byly Nixdorf, Mannesmann, Kaufhof nebo Quelle - všechny tyto podniky byly zakládajícími členy Dax 30 (Deutscher Aktien-Index 30 složený ze třiceti hlavních německých společností obchodujících na frankfurtské burze) - ztratily svou nezávislost, nebo kompletně zmizely z trhu, takových podniků bylo skutečně mnoho.

Akvizice, špatný obchodní model, zákazníci, kteří ztratili o produkty podniků zájem. To platí i dnes. Avšak to, co se změnilo, je tempo ztráty pozice podniků na trhu. Titulek z roku 2012: "Kodak je v úpadku - průkopník fotografie zaspal digitální revoluci". Z této chyby se koncern nikdy nevzpamatoval, o tom všem se psalo již 20 let před vlastním úpadkem společnosti.

Rollei, Dual, Blaupunkt či Saba jsou dalšími příklady. Dnes má podnik podstatně méně času na to, aby včas obrátil kormidlo správným směrem, je to pouze doba od jedné kvartální zpráv k té další, aby se nestal kořistí start-up podniků, nebo svých globálních konkurentů.

IT je páteří a inteligencí digitalizace

Ve světovém hospodářství dnes není žádný podstatný obchodní proces, který by bylo možno realizovat bez IT. Ne bez důvodu jsou již čtyři z deseti nejcennějších společností na světě, mezi které patří Apple a Google, IT podniky. Teprve cloud (možnost sdílet data prostřednictvím obřího internetového úložiště) umožnil založení a existenci mnoha nových, úspěšných firem. Je páteří a inteligencí celé digitalizace. "Tržiště pro přenocování" aneb Airbnb, současný trend v hostitelství (vlastníci bytů je pronajímají turistům). Příklady toho, jak digitalizace umožňuje účastníkům mimo branži dostat klasické podniky pod tlak trhu. A to ve všech oblastech - od výzkumu a vývoje, přes marketing až po odbyt. A především v oblasti IT.

Ale to také znamená, že IT šéfové mají dnes v každém podniku mnohem důležitější roli. Je nezbytné mít příslušné know-how, a zajistit, aby IT ve „strojovně“ podniku udávalo takt. Cloud a digitalizace zajišťují styk se zákazníky.

Denně nové požadavky

IT je v srdci hospodářství a podniků, kam přišlo přes trh a hospodářskou soutěž. Ale jak vypadá IT všedního dne? Hardware a software rychle zastarají. Servisní smlouvy již nejsou schopny držet krok s měnícími se požadavky na kvalitu podnikání. A na straně IT procesů je příliš málo automatizmů, při nedostatečné standardizaci.

K tomu se denně řadí nové požadavky na obchodní modely a jejich základní technologii. To je jistě každému zřejmé: Čím větší podíl IT se stane součástí podnikání, tím bude spolehlivost, kvalita a robustnost systémů z hlediska dosažitelného úspěchu kritičtější.

Neexistuje žádné univerzální řešení

Ať již se jedná o poradenské firmy, jako jsou společnosti PricewaterhouseCoopers (PWC), think-tanks jako je Světové ekonomické fórum (WEF) nebo Bertelsmann Foundation, všichni se shodují v tom, že digitalizace je „megatrendem“. Je nezastavitelná a působí ve všech oblastech života. Jinými slovy, je nezbytné, aby společnosti rychle transformovaly své staré obchodní modely do digitálního světa.

Za tímto účelem je nezbytné, aby transformovaly faktory svých dosavadních úspěchů, tedy definovaly a analyzovat náklady, efektivitu a kvalitu. Každý podnik má jedinečné obchodní možnosti a jiné technologické předpoklady. A na konci každého dne je nezbytné, aby cloud vše jednoduše, bezpečně a cenově dostupně vyhodnotil. Jinými slovy, neexistuje žádné univerzální řešení. Jak mohou zvýšit podniky účinnost jejich IT, a jak bude probíhat souhra interních a externích zdrojů?

V tomto smyslu je důležité, jaké je postavení CIOs pro budoucnost a udržitelnost podniků. Nyní je čas pro IT odpovědné pracovníky, protože právě oni jsou rozhodujícími faktory dalšího vývoje, zda jejich podniky zvítězí nebo prohrají na poli digitalizace.

Kompletně v němčině ZDE

0
Vytisknout
4804

Diskuse

Obsah vydání | 7. 8. 2015