Jak je to se západními hodnotami?

25. 3. 2014 / Boris Cvek

S mnohými, zejména českými, tzv. zastánci "západní civilizace", jsem se již dávno rozešel v otázce, co je vlastně v zájmu této naší, "západní civilizace". Vznikla by tato civilizace, kdyby sebe samu stále chválila? Ke chválení mocných jsme byli vychováni komunisty za minulého režimu, naopak západní hodnoty, jako třeba svoboda slova, svoboda svědomí, osmihodinová pracovní doba atd., byly vydobyty nejen kritikou mocných, ale dokonce někdy i za pomocí stávek, ozbrojených střetů a revolucí.

Ještě před druhou světovou válkou byla Evropa do značné míry antisemitská, ještě po druhé světové válce (příkladem může být soudní proces s Alanem Turingem) homofobní. A pak přijde nějaký hlupák ve střední Evropě v 21. století a začne kritizovat islám za to, že zastává postoje, které byly v Evropě běžné po mnoho staletí. Evropa musela rozpoutat dvě pekelné celosvětové války, aby konečně pochopila, že "tradiční hodnoty" po osvícenství a průmyslové revoluci vedou leda ke katastrofám a že je třeba hodnoty modernizovat. A ti, kdo chtějí dnes bojovat proti islámu, jsou jen návratem fašistického tiku minulosti, kdy nepřítelem byl žid, katolík, protestant (Evropa se ostatně náboženské toleranci učila až díky náboženským válkám, a to nejprve odporně cynickým principem cuis regio, eius religio), Němec, Francouz... bez ohledu na možnost, že de facto národnosti a kultury a náboženství spolu mohou žít plodně v míru při troše pragmatismu a zdravého rozumu.

"Západní civilizaci" nelze budovat pomocí mávátek a ujišťování se o vlastní pravdě jako normalizační režim v Československu. To, co si na ní ceníme dnes (dříve bývali Evropané vychováváni k úctě ke kolonialismu nebo ke královským trůnům), je výsledkem kritiky mocných a omezování jejich moci ve směru větší rovnosti a blahobytu všech. Krize na Ukrajině nám však ukazuje, že v Česku převládá otrocká mentalita přihlížení k boji pánů a fandění jednomu z nich. Opravdu si myslíte, že Rusko nebo EU a USA to myslí s Ukrajinou dobře? Ukažte to na obyčejných lidech a důstojnosti jejich života.

O Rusku snad ani netřeba mluvit, protože Putin chápe svůj režim jako alternativu k Západu, jako model politického systému, který navazuje na carizmus a nikoli na Francouzskou revoluci. Pokud jde ale o aplikaci západních modelů v postkomunistickém světě a podporu EU a USA těmto zemím, včetně země naší, vidíme všude víceméně formální demokracii s nárůstem reálné moci oligarchů, jejichž moc má kořeny v bývalém komunistickém systému. Je velmi nebezpečné, když obhajoba Západu splývá v těchto zemích s obhajobou statu quo, když např. ekonomická pomoc ze západních zemí je rozkradena a posiluje vládu zločinců nad obyčejnými lidmi, zločinců v drahých oblecích a s plnou hubou prozápadní rétoriky.

Ukrajina nepotřebuje konfrontaci Západu a Ruska, nepotřebuje sankce, nepotřebuje ani Krym, potřebuje fungující justici a policii, rozvinutou občanskou společnost a osvobození od oligarchů. To ale potřebuje i Česká republika. Cestou k tomu není svazácké oslavování "západních hodnot", ale odvaha soustavně a dlouhodobě kritizovat zločiny mocných a budovat státní sféru, která bude schopná a ochotná jít do přímé konfrontace s nimi. Když řeknu, že bez toho bude západní ekonomická pomoc na Ukrajině rozkradena, tak mohu ukázat přímo na příklad České republiky, kde podle Bruselu došlo a dochází k masivnímu rozkrádání peněz z evropských dotací.

0
Vytisknout
12244

Diskuse

Obsah vydání | 27. 3. 2014