9889

Robert Kvaček

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.

historik, specializující se na dějiny 19. a 20. století