Řeč se mluví, pivo pije . . .

3. 1. 2014 / Pavel Táborský

čas čtení 7 minut

Existuje v mnoha verzích jedna původem stará židovská anekdota. Za hospodářem přijde děvečka a oznámí pantátovi, že v kurníku chcípají kuřata. Zemědělec se hluboce zamyslí a nařídí příslušné Mařce, aby vybílila kurník vápnem. Stane se, ale druhý den oznamuje zaměstnankyně principálovi další hromadný úhyn ptactva. Jeho mozkové závity opět zapracují a podřízená sype hypermangan do vody. Po pátém opatření sdělí děvečka hospodáři, že všechna kuřata zcepeněla. "To je škoda - a já měl ještě tolik dobrých nápadů!" zklamaně uzavřel operativní zásah řídící pracovník.

Jen nenapravitelný šťoural bude dávat do souvislosti vyznění tohoto příběhu se sférou řízení státu, případně jeho ekonomiky. Takoví pesimisté, a není jich všude kolem zrovna málo, neberou v potaz řadu podstatných skutečností. Především fakt, že oblast veškerého řízení je, jak se s oblibou v politických kruzích konstatuje, řádně ošetřena.

Mnohdy však i mršky problémy nastanou. Například tehdy, když některá součást společenského systému nesplňuje očekávání občanů. I na to je ovšem společenský organismus převážně připraven. Řešení se v tomto případě ujímá sféra politická a zorganizuje změnu, třeba prostřednictvím voleb. Noví představitelé pro začátek zvolí strategii slibů. Zejména bývá konstatováno, že je nezbytné prověřit, projednat, posoudit, navrhnout, případně odvolat, zlepšit, legislativně podpořit, koordinovat a podobně. V této souvislosti nastává kolotoč vyjednávání možných i nemožných partnerů v nové sestavě. Výsledkem bývá rozdělení resortů a obsazení jejich vedení. Přitom se vůbec, ale vůbec nejedná o nějaké vedlejší zájmy. Také kompetence jsou posléze ujasněny, parametry nastaveny, řídící procesy a souběžně jejich hlavy mohou společnost snáze vést ke světlým zítřkům.

Ovšem často, velmi často s původním obsazením všech řídících struktur dlouholetými pracovníky. Tito zasloužilí subalterní státní úředníci už ledacos zažili, většinou je nic nepřekvapí. Takzvané "matriály" z jejich hájemství mají v zásuvkách dávno zpracovány. Pro jistotu v několika možných předpokládaných verzích, z nichž některá určitě nové koště uspokojí. Zbývá přesunout nábytek, fíkusy v kancelářích a všichni mohou začít dřít jako koně. Co bylo přijato, bude pozdrženo, upraveno, odsunuto. Legislativní proces je nenasytný. Naštěstí se občané většinou příliš nezměnili a snad nezmění. Takže může brzy nastat nový koloběh řešení společenských problémů. Celkově se tomu říká společenský posun.

Tvrdé a měkké vědy

Jen v Českém statistickém úřadu bude zřejmě k dispozici údaj, kolik ekonomů připadá v ČR na jeden čtvereční metr. Podle počtu středních a vysokých škol se zaměřením na studium hospodaření se dá předpokládat, že bude nositelů této odbornosti na každém jednom kvadrátu sdostatek. A kdyby snad pohříchu někde chyběli, nastupují briskně na jejich místa ekonomové amatérští. Je tudíž tak trochu záhadou, proč je hospodářství v recesi, případně v krizi. Čechy, Morava, Slezsko a zejména Pražsko má pravděpodobně značný výskyt středně a vysoce ekonomicky vzdělaných pracovníků na kilometr čtvereční. Proč ale dosahuje státní dluh výše jednoho a půl bilionu a na žádný důležitý, ba i životně důležitý záměr a počin nejsou peníze?

Výzkum, vývoj, výroba, užití ...

Tyto etapy, v současnosti navíc doprovázené propracovávaným marketingem a snad i ekologickými atributy, jsou základním a ověřeným koloběhem tvorby hodnot a jejich spotřeby od dob vzniku pěstních klínů. Jestliže se značným rizikem zjednodušení posoudíme možnost aplikace těchto jednotlivých "re-produkčních" kroků a funkčnosti jejich vazeb nejen na tvorbu a obnovu hmotných, ale i duševních statků, snadno i empiricky zjistíme, že současný stav je v této pro společenský rozvoj zásadní sféry nevyvážený a tudíž neústrojný.

Základní vlastnost jakéhokoliv systému je provázanost všech jeho částí a existence zpětné vazby za účelem regulace. Jen na tomto základě lze úspěšně provádět dílčí korekce a uvažovat o případných inovacích.

Zábavná matematika

Síla argumentace bývá často opřena o řeč čísel. Na jejich vypovídací hodnotě závisí leckterá analýza společenských jevů a jsou také nezbytným prostředkem vedoucím k poznání v mnoha vědeckých oborech. Někdy se nám však zdá, jakoby i suchá statistická data měla navíc svůj vlastní podtext, jehož obsah mnohdy oficiální interpretace získaných číselných údajů nesleduje, případně sledovat nechce. Jedná se o jakýsi následný významový plán, ale odlišný od toho uznávaného, případně iracionálního, se kterým pracuje například numerologie.

A tak se stává, že četba, nebo spíše studium souborů čísel, může u vnímavých jedinců vyvolávat celou škálu emocí. Tím věda matematická a její odnož statistika často mimoděk přispívá k rozvoji představivosti, vnímání a snad i uměleckého cítění čtenářů statistických ročenek.

Vydavatelé, editoři, ba ani autoři však doposud plně nevyužívají těchto estetických vlastností souborů kulatohranatých liter. Objevily se sice ediční počiny, jako Čísla pro každého, případně výbory sestavené dle potřeb resortů, ale pokusy o žánrové využití tohoto rozsáhlého materiálu nebyly doposud pohříchu zaznamenány. Proto na knižním trhu dodnes postrádáme například humoristickou novelu s využitím údajů o soustavném růstu platů a životní úrovně, vědeckofantastický příběh s napínavým úspěšným pátráním po zmizelých podnicích a miliardách, satirické povídky o vývoji HDP, případně profesní román o pozoruhodných posunech v lidských zdrojích.

Kromě prózy by inspirační zázemí jistě našli i autoři poezie. Mohli by například oprášit téměř zapomenutou formu elegie, ve které by kromě neutěšitelného nářku nad výší státního dluhu převažoval duch smírné odevzdanosti a tesklivého zamyšlení.

Bez těchto tvůrčích počinů bude literární věda řadit každoroční výstupy Českého statistického úřadu pouze mezi literaturu věcnou, potažmo literaturu odbornou. Její autoři tak mají jen mizivou naději získat jedno z četných čestných ocenění od příslušných i méně příslušných institucí.

Opustíme-li však bahno ironie, pak snadno zjistíme, že některá čísla mají skutečně drsný dramatický náboj.

0
Vytisknout
11576

Diskuse

Obsah vydání | 6. 1. 2014