Čeští politici nevěří ve spravedlnost a justice se bojí

21. 11. 2013 / Aleš Uhlíř

čas čtení 5 minut

Jako obhájce se někdy setkávám s tím, že moji klienti jsou přesvědčeni o své nevině a trestní stíhání pociťují jako nespravedlnost. Nicméně nezbývá jim nic jiného, než postupně obvinění a obžalobě čelit a bránit se před soudy způsoby, které jim právní řád dává. "Obyčejný" člověk v Česku musí věřit, že se tímto postupem spravedlnosti dovolá. Jinak se ospravedlnit a očistit nemůže. Politici však často prohlašují, že justici nevěří, že jejich věc by nebyla posouzena spravedlivě a bez zábran využívají své imunity. A ti, kteří imunitu nemají, nejsou schopni postavit se věci čelem. Nevěří nejen policii a státnímu zastupitelství, ale jsou přesvědčeni, že by se spravedlnosti nedovolali ani u žádného soudu.

V Česku bude nejspíše takovým zvykem, že ti, kteří představují v obcích vedoucí politickou reprezentaci, určují obsah různých tiskovin, vydávaných obcemi a městy. Prostor pro kritiku v těchto lokálních periodikách je takřka nulový. Tiskoviny obcí a radnic se tak často stávají hlásnými troubami chvály, resp. samochvály těch, kteří tam tvoří toho času vládnoucí politickou reprezentaci. Místní politici se velmi rádi předvádějí na fotografiích, jimiž jsou tyto tiskoviny přeplněny. Ukazují občanům, že umí držet v ruce rýč, zasadit stromek, odstartovat běžecký závod, přestřihnout pásku, diskutovat se seniory v domově důchodců atp.

Bezprecedentním příkladem, kam až lze v nekritičnosti zajít, se stal Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku. Někteří členové místní politické reprezentace a také zaměstnanci radnice byli obviněni. Jsou podezřelí z údajné korupce a manipulací při veřejných zakázkách.

Už více než rok slouží místním politikům městský čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku k tomu, aby občanům detailně vysvětloval, že trestní stíhání vedené proti lidem z radnice je bezdůvodné. Není snad vydání zpravodaje, aby v něm nebyla polemika s postupem orgánů činných v trestním řízení.

Poslední zpravodaj z 15. listopadu 2013 zesílil tuto svéráznou obhajobu vedenou na stránkách místní tiskoviny dalšími argumenty. Vyšetřování totiž směřovalo i k bývalé primátorce, současné radní a senátorce, avšak senátoři našli "dostatek důvodů", jak to komentuje zpravodaj, paní senátorku k trestnímu stíhání nevydat.

Na radnici je z toho mezi trestně stíhanými nadšení, soudě podle názvu článku na první straně "Senátoři s obviněním radnice nesouhlasí". Podle autora článku používajícího zkratku pp už není vedení města "v obraně proti bezprecedentním krokům Policie ČR a státního zástupce" osamoceno, neboť získalo "velkou oporu poté, co se jedním z případů musel zabývat Senát ČR". Senátoři tak prý poslali veřejnosti vzkaz, že pochybují o správnosti postupu policie, že trestní stíhání je nesmyslné, vykonstruované s cílem "diskreditovat a kriminalizovat komunální politiky a odstavit je od jejich dalšího působení v politice". Kdyby se tomu neudělala přítrž, prý by v budoucnu tyto funkce nechtěl nikdo dělat. Prý už samotné obvinění komunálního politika poškodí, a ani pozdější osvobození soudem, když se ukáže, že trestní stíhání bylo bezdůvodné, ho neočistí a v očích veřejnosti zůstane poznamenán navždy.

Orgány činné v trestní řízení jsou -- alespoň podle názoru politiků -- nevědomé, nevědí, co chtějí a neumějí se ve složité problematice, která je s prací na magistrátu spojena, vůbec orientovat. Tak se to občanům snaží vysvětlit článek v městském zpravodaji.

Vést ve vlastní věci jako obviněný na stránkách tisku polemiku s orgány činnými v trestním řízení, nevěřit v možnost dosažení spravedlnosti a zpochybňovat tak justici, svědčí o naprosté ztrátě soudnosti českých politiků, podle nichž ani očištění u soudu nestačí. Dojemná je i jejich obava, že to vše vlastně dělají pro lidi, aby je měl kdo zastupovat, a pokud budou muset čelit trestnímu stíhání, nikdo ty jejich funkce nebude chtít dělat.

Normální by bylo vůbec se k tomu v tisku nevyjadřovat, rozhodně ne s takovou intenzitou a vedením svérázné obhajoby na stránkách místního zpravodaje. Tím, co místní politici ve své vlastní trestní věci předvádějí, rozhodně své politické straně ve volbách nepomohli. Pokud se nyní holedbají tím, že veřejnosti byl dán jakýsi vzkaz, že jejich trestní stíhání je nesmyslné, že je vedeno s cílem je diskreditovat, kriminalizovat a odstavit od jejich dalšího působení v politice, je tomu úplně naopak. Možná se nakonec před soudy ospravedlní. Jejich chování ale voliči nezapomenou. Obviňováním všech kolem z jakési konspirace a vedením nekonečných polemik ve vlastní věci v místní tiskovině si sami vystavili vysvědčení o své politické nezpůsobilosti. Pojmy jako politická odpovědnost a čest neznají. Jsou to zbabělci, kteří pohrdají občany, nad něž se chtějí vyvyšovat. Politiku nedělají pro obecní blaho, nýbrž především pro své osobní zájmy.

0
Vytisknout
8241

Diskuse

Obsah vydání | 22. 11. 2013