Politický vězeň: Dnes je to v ČR mnohem horší než za komunismu

20. 11. 2013

čas čtení 1 minuta

Chtěl bych krátce zareagovat na článek v BL z 18.11.2013 z cyklu OTROKÁŘSKÝ STÁT ČESKÁ REPUBLIKA (mimochodem už nanejvýš potřebný) "Ze zkušeností zaměstnance jedné velké finanční instituce", píše Milan Molnár.

Očekával bych, že zmíněný pisatel, vzhledem ke své pracovní pozici a pyšnící se svou vážností k výkonu funkce předsedy odborové organizace, bude alespoň trochu soudný. Pokud totiž dokáže napsat a myslet vážně svůj výrok "Ono je ve výsledku jedno, jestli nesmíte říkat - jako v minulosti - politické názory anebo - jako dnes - se nesmět domáhat jinde civilizovaných práv", pak rozhodně soudný není!

Za minulého režimu jsem byl politickým vězněm a tak vím, že drtivé množství politických názorů se po většinu doby trvání režimu důsledně přehlíželo. Nešlo-li o některé činy kalibru Charty77 či poválečná léta a podobně. Zato dnes pod jhem pracovně právních vztahů většina národa doslova úpí. Nesvoboda politická a nesvoboda ekonomická je pro občana prostě něco naprosto nesrovnatelného. Zatímco politiku nemusím, k práci a potažmo k živobytí si tak lhostejný postup nedovolí nikdo. Snad jen pan výše zmíněný autor "moudrého" přirovnání.

0
Vytisknout
13785

Diskuse

Obsah vydání | 22. 11. 2013