Ohlédnutí za jihlavským filmovým festivalem

5. 11. 2013 / Sam Graeme Beaton

čas čtení 5 minut

Teď, když Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě pro letošek už skončil, stojí za to se za ním ohlédnout. Pochválit ho i zauvažovat nad tím, co udělat v budoucnosti.

Celkem vzato byl festival nesmírně úspěšný: Do Jihlavy zase přijelo asi 30 000 návštěvníků, což jistě pomohlo místní ekonomice a divákům to umožnilo, aby zhlédli velké množství nejrůznějších filmů. Výběr byl mezinárodní, na plátně bylo zastoupeno mnoho zemí, ale samozřejmě na festivalu byla i speciální česká sekce, v níž se promítalo několik letošních úspěšných filmů. Tým v Jihlavě návštěvníkům umožnil se lehce orientovat ve městě, promítací místa byla jasně označená a centralizované Festivalové centrum umožnilo jak novinářům přístup k počítačům, tak poskytovalo prostor nadšencům, kteří si mohli přinést vlastní počítače a dívat se na filmy, které byly k dispozici prostřednictvím trhu East Silver Market. Mnoho akcí, v češtině i v angličtině, se také konalo v kavárně Respektu, která byla speciálně otevřena na dobu festivalu. Po dlouhém dni sledování filmů nabízel festivalový stan zábavu (i pivo!) dlouho do noci a byl dobrým místem, kde se lidé mohli setkávat a relaxovat. Zaměstnanci festivalu byli nesmírně nápomocní, zejména ve Festivalovém centru, kde vyřešili zmatek s klíči do mého pokoje během několika minut. Vím, že zaměstnanci festivalu byli většinou dobrovolníci a je vhodné je pochválit za jejich nasazení a nadšení.

Stylisticky si myslím, že letošní téma Dobrá úroda se hodilo. Zdůraznilo, že rok 2013 byl "dobrou úrodou" pro filmy nejrůznějšího druhu. Pozdě večer se promítal snímek undergroundového českého režiséra Čaroděj OZ vedle série íránských filmů. Konaly se také workshopy pro filmové profesionály a promítaly se nejnovější filmy, které uvede Česká televize. Ti, kdo byli v Jihlavě po celou dobu festivalu, měli pořád co dělat. Samozřejmě, většina účastníků byli Češi, ale bylo povzbuzující, že tolik lidí zde byli prostě nadšenci do filmu, neměli žádnou vazbu ani na média ani na filmový průmysl. Mnohé festivaly v jiných zemích by se mohly v Jihlavě poučit, jak přilákat takovéto "obyčejné" publikum.

Avšak, podobně jako na všech filmových festivalech, existovaly i problémy. Přirozeně, festivalový týden musí být především věnován českému publiku, vzhledem k tomu, že většina účastníků jsou Češi, ale občas si Jihlava musí připomenout, že se inzeruje jako mezinárodní festival. Například mnoho filmů, u nichž bylo ohlášeno, že budou mít anglické titulky, ty titulky prostě neměly, takže začátek mnoha promítání byl narušen, protože Nečeši vstávali a rychle šli hledat sluchátka pro tlumočení (tedy v těch případech, kdy se tlumočilo).

Nemohl jsem samozřejmě být přítomen na všech promítáních, ale napočítal jsem nejméně půltuctu případů, kdy k tomuto zmatku došlo. Aktuální tlumočení fungovalo dobře, zejména protože pokračovalo i po promítání při diskusi s režisérem. Bohužel, když měl film anglické titulky, diskuse s režisérem po promítání se už netlumočila. Byl jsem rád, že do určité míry rozumím česky, hodilo se to pro programy České televize o víkendu, kde se hlavně vyskytovala tato chyba.

Určité problémy byly také s programem - když začínaly dva populární filmy v různých místech těsně po sobě, to často vedlo k tomu, že se na ten druhý film lidé nedostali, protože fronty často začínaly patnáct minut před promítáním. Kromě toho, v důsledku těchto front a zájmu o určité filmy začínalo někdy jejich promítání až s půlhodinovým zpožděním, což vyvolávalo problémy pro ty účastníky, kteří měli přesně naplánovaný program toho, co chtěli kdy a kde zhlédnout.

Hovořil jsem s přáteli, kteří organizují v Praze festival Jeden svět a ti uvedli, že na jejich akci k takovýmto problémům dochází jen málokdy. Je možná ironické, že film, na který jsme se dívali spolu, přestal v polovině a už ho kvůli technickému problému nedopromítali. Toto bohužel také nebyl izolovaný incident: během mé účasti na festivalu se to stalo nejméně třikrát. I když je to vlastně jen maličkost, občas to divákovi narušilo program.

Takže ano, v Jihlavě bylo pár problémů, ale to by nemělo vrhat záporné světlo na velký rozsah této akce, kterou většinou zorganizovali dobrovolníci. Doufejme, že do příštího roku budou tyto problémy odstraněny, což by znamenalo, že bude festival vypadat profesionálněji a umožní účast většímu množství návštěvníků ze zahraničí. Celkem to byla velmi příjemná akce, k dispozici bylo velké množství zajímavých filmů a v roce 2014 se do Jihlavy na festival zase vrátím.

0
Vytisknout
4100

Diskuse

Obsah vydání | 7. 11. 2013