Zemřel britský historik Eric Hobsbawm

1. 10. 2012

čas čtení 3 minuty

Po těžké nemoci dnes v pětadevadesáti letech zemřel vynikající britský a světový historik Eric Hobsbawm, který se hlásil k marxistické tradici. Byl autorem desítek knižních studií a stovek odborných i novinových článků. K jeho neznámějším dílům patří tetralogie Věk revoluce: Evropa 1789-1848, Věk kapitálu:1848-1875, Věk impéria: 1875-1914 a Věk extrémů: 1914-1991. Spolu s T. O. Rangerem editoval knihu Vynález tradice (1983), který zavedl vlivný pojem "vynalezených tradic". Poslední Hobsbawmova kniha vyšla v roce 2011 a nese název Jak změnit svět: Legenda o Marxovi a marxismu.

Řada údajně úctyhodných tradic je podle knihy připravené Hobsbawmem a Rangerem ve skutečnosti velice nedávná nebo dokonce právě vynalezená. "Vynález" tradice se liší od "podnícení" tradice, které si nenárokuje zpětnou platnost. Vynalezené tradice jsou typické pro mytologii moderního nacionalismu.

Ostré odlišení "tradiční" společnosti od společnosti moderní, tak jak je v sociálních vědách zavedeno (mj. špatným čtením německého sociologa Maxe Webera), se ve světle zmíněné koncepce ukazuje do značné míry jako iluze. Kromě toho tyto vynalezené tradice zpochybňují i pojem autenticity.

"Vynalezené tradice" ovlivnily další sociální myslitele, mimo jiné antropologa Benedicta Andersona, který navrhl chápat moderní národy jako "společenství, které konstruujeme a představujeme si je" (imagined communities).

Hobsbawmovo dílo silně ovlivnilo několik generací historiků a politiků. Hobsbawmovy čtyřdílné dějiny devatenáctého a dvacátého století, kteeré se zabývají evropskou historií od francouzské revoluce až do pádu Sovětského svazu, jsou považovány za určující dílo pro tuto éru.

Konzervativní historik Niall Ferguson označil tyto čtyři svazky, od The Age of Revolution (Věk revoluce) až po The Age of Extremes (Věk extrémů) za "nejlepší počáteční bod pro kohokoli, kdo chce začít studovat moderní historii".

Hobsbawm celý život zastával principy marxismu a jeho pokračující členství v britské komunistické straně i po sovětské invazi v Maďarsku v roce 1956 bylo považováno za kontroverzní.

O mnoho let později se vyjádřil, že "se nikdy nesnažil skrývat děsivé věci, k nimž docházelo v Rusku", ale že byl přesvědčen v raných dnech komunistického projektu, že se "uprostřed krve, slz a hrůzy rodí nový svět. Bylo to období revoluce, občanské války, hladomoru. V důsledku rozkladu Západu jsme měli iluzi, že i tento brutální, experimentální systém bude fungovat lépe než Západ.

Howsbawm se narodil v židovské rodině v Alexandrii v Eguptě r. 1917 a vyrostl ve Vídni a v Berlíně. V roce 1933 se s rodinou přestěhoval do Londýna. Vystudoval na Cambridgžské univerzitě a stal se odborným asistentem r. 1947 na Birckbeck University. Tam pracoval celý život a nakonec se stal prezidentem této univerzity.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
6539

Diskuse

Obsah vydání | 2. 10. 2012