Hrozba navyšování nájemného v obecních bytech na Praze 6

28. 3. 2012

tisková zpráva

Místostarosta Městské části Praha 6 JUDr Štěpán Stupčuk (ČSSD) předložil na včerejším jednání Komise Bytové politiky materiál nazvaný Postup pro stanovení nájemného v bytech Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 6. Materiál komise doporučila Radě městské části, návrh nepodpořili tři členové komise. Pokud bude návrh schválen Radou UMČ Prahy 6 dojede během poloviny roku k plošnému navýšení nájemného na maximální částku 147 Kč za m2/měsíc, kterou umožňuje zákon a současně obec poskytne nájemníkům ve všech obecních bytech slevu na úroveň současného nájemného 95,50 za m2/měsíc. V roce 2013 chce pak UMČ slevu měnit diferenciovaně.

Přesto předkladatelé upozorňují, že k faktickému navýšení do konce roku 2012 nedojde. Situace nájemníků se změní ze současné nejistoty na novou nejistotu - snahu navýšit diferenciovaně nájemné v roce 2013. Pravidla, podle kterých bude sleva v příštím roce poskytována, zatím nejsou vypracována. O diferenciaci bytů mluví vedení Úřadu městské části už několik let i během minulého volebního období. Fakticky, ale k diferenciaci nedošlo. Ve zvláště křiklavých případech ( v případě bytů, které vlivem vlhkosti plesniví, nebo v případě bytů, které jsou několik měsíců po dobu rekonstrukce neobyvatelné) nájemce poskytl slevu z nájmů 10-20% už nyní.

Sdružení nájemníků bylo minulý týden na schůzce s vedením radnice Městské části Praha 6 informováno o úvaze většinu nájemních bytů nabídnout k prodeji současným nájemníkům. Cena nabízených bytů má být stanovena soudním znalcem. Cena za m2 tedy pravděpodobně přesáhne částku 15 000 Kč za m2. Radnice se chce současně zavázat, že byty neprodá třetí osobě.

Městská část chce podle předběžných informací nabídnout k prodeji podle zákona 72 cca 900 z dnešních cca 1500. Podle našeho názoru tím ztratí schopnost řešit situaci nájemníků s průměrnými a podprůměrnými příjmy u soukromých vlastníků po uvolnění nájmů. Na Praze 6 v současné době žije přes 100 000 lidí. V případě privatizace za odhadní cenu bude privatizace výhodná snad jen pro další spekulaci s prodávaným byty.

Nepovažujeme ani jeden z připravovaných kroků jako snahu k řešení bytové politiky ve prospěch nájemníků v obecních bytech i u soukromých vlastníků. Hlavní prospěch z navrhovaných změn, v případě schválení budou mít vlastníci soukromých domů, které nižší cena nájmů v obecních bytech může ohrozit při sjednávání nájemného v roce 2013. Pokud se i v obecních bytech bude platit schválená cena 147 Kč/m2, pak představa důstojného a zaplatitelného bydlení pro mladé rodiny s dětmi a seniory mizí v nedohlednu.

za Výbor SON Praha 6

Jakub Votruba

0
Vytisknout
4168

Diskuse

Obsah vydání | 29. 3. 2012