Studie IUCN zjistila alarmující úbytky evropské flóry a fauny

23. 11. 2011

čas čtení 1 minuta

Podle Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) je řada druhů evropských rostlin a živočichů v ohrožení. Experti doufají v příznivé účinky cíle ných ochranných opatření.

Evropské přírodní dědictví čelí alarmujícímu úpadku. Evropská Červená kniha ohrožených druhů obsahuje velké množství plžů, sladkovodních ryb a cévnatých rostlin.

Hodnocení asi 6 000 druhů odhalilo, že 44% sladkovodních plžů, 37% sladkovodních ryb, 23% obojživelníků, 20% výběru ze suchozemských plžů, 19% plazů, 15% savců, 13% ptáků, 9% motýlů a 467 druhů cévnatých rostlin je nyní v ohrožení.

Zatím nejohroženější jsou sladkovodní plži, jejichž některé druhy mají velmi omezený areál výskytu. Pokud je tento areál lidskou činností zničen, zpravidla druh zanikne.

Sladkovodní ryby nejvíce ohrožuje znečištění, nadměrný lov, zánik přirozeného prostředí a introdukce cizích druhů. Zvlášť ohrožení jsou jeseteři. Pouhý zákaz lovu ryb nestačí, je třeba koncipovat ochranné plány zahrnující širší spektrum opatření.

Mezi kriticky ohrožené rostliny patří zejména divocí příbuzní standardních plodin, například řepy (Beta patula), které přitom ale představují kriticky důležitou zásobárnu užitečných genů.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4267

Diskuse

Obsah vydání | 24. 11. 2011