Okupujte Spolkový sněm!

11. 11. 2011

Kvůli "záchraně eura" teď jeden krizový summit stíhá druhý. Přesto však konec krize není na dohled. Odpovědi, jimiž se vlády vysilují, zahrnují nové stamiliardové "padáky" pro zadlužené státy, jež mají za následek radikální demontáž sociálního státu v celé EU. Příčinou krize však nejsou lidé v jižní Evropě, kteří si údajně žili nad poměry. Za krizí stojí kapitalistický ekonomický systém a Evropa bank a koncernů.

"Padáky pro euro" zachraňují věřitele států, banky a investory, na účet daňových poplatníků - poté co ti už vydělali na rostoucím státním dluhu. Přitom státní dluh roste kvůli záchraně bank od roku 2008, dlouholetým daňovým úlevám pro investory a koncerny, nezaměstnanosti a poklesu mezd.

Teď by měly být dluhy naloženy na záda nezaměstnaných, zaměstnanců, důchodců, mladých prekarizovaných a migrantů. V zájmu finančních trhů a koncernů nutí EU a MMF lidem v takzvaných "zadlužených státech" propouštění, snižování mezd, privatizaci a masivní škrty ve zdravotnictví a vzdělávání. Chudoba a nezaměstnanost rostou - takže se hospodářská krize ještě zostří, státní dluh navzdory sociálnímu osekávání dále vzroste.

Spolková vláda si momentálně hraje na zachránce Evropy a prosazuje další odbourávání sociálního státu v ostatních zemích EU. Přitom dlouholetý pokles mezd, nárůst prekarizované práce, sociální reformy Hartz 4 a odbourávání sociálního státu v Německu k evropské krizi podstatně přispěly. Země jako Řecko kvůli německému mzdovému a sociálnímu dumpingu ztratí konkurenceschopnost. Na státních výdajích dnešních "krizových států" se obohatí také pokladny německých průmyslových a zbrojních koncernů.

Superbohatí na krizi jen dále zbohatli, moc bank, koncernů a finančních trhů dále vzrostla. Další předpisy pro banky ani zdanění finančních transakcí samy o sobě nestačí zabránit tomu, aby většina lidí za krizi zaplatila, zatímco zisky rostou. Banky a koncerny jsou dnes navzájem propletené. Nadýmání finančních trhů je přímým důsledkem rychlé honby koncernů za vyššími zisky. Musíme banky, koncerny a investory zbavit moci a zastavit škrtový diktát ze strany EU, MMF a ECB!

Prosazujeme:

  • Ti kdo na krizi vydělali musí platit: Část státních dluhopisů náleží investorům a podílníkům bank. Prosazujeme zveřejnění dluhů a škrtnutí větší části státních dluhů! Platit musejí ti kdo na krizi vydělali - ne obyvatelstvo zadlužených států!
  • Vyvlastnění a zespolečenštění bank: Zřízení veřejnoprávního bankovního sektoru pod demokratickou kontrolou!
  • Zlomení moci koncernů: Převedení velkých koncernů do veřejného vlastnictví pod demokratickou kontrolou!
  • Ve věci asociální politiky škrtů: Odstranění dluhové zátěže a radikální redistribuce bohatství! Zvýšení daní a mezd a pro soukromé vlastníky zavedení daně z majetku a milionářské daně!
  • Zrušit reformu Hartz IV! Zavést existenci zajišťující minimální příjem!
  • Zrušení odchodu do důchodu v 67 letech a zkrácení pracovní doby při zachování plného platu!

Nezmanipulují nás - Okupujte burzy, banky a Spolkový sněm!

Krize je globální a nenabízí žádná národní řešení. Potřebujeme globální hnutí 99% - které nebude zmanipulováno vládnoucí politikou! V USA, Řecku, Španělsku a Itálii bojují lidé stávkami a obsazováním náměstí proti loupení své budoucnosti a důstojnosti. Po celém světě vycházejí lidé do ulic a žádají skutečnou demokracii a alternativy ke kapitalismu. Musíme jednat sami. Solidarizujte se se stávkovým hnutím lékařů a škol - bojujme společně za lepší pracovní a životní podmínky! Ukažme těm kdo vládnou, že stále méně lidí je ochotno mlčet!

Skutečná demokracie - to jde jedině bez kapitalismu!

Sdružení "Neplatíme za vaši krizi", Berlín

Podrobnosti v němčině: ZDE

0
Vytisknout
6132

Diskuse

Obsah vydání | 14. 11. 2011