Rozhovor Britských listů 320. Jak ČR přispěla k proměně EU v opravdové monstrum

22. 9. 2020

čas čtení 4 minuty{for English, scroll below)

"Slyšeli jsme o zkušenostech řady lidí, kteří žijí v uprchlickém táboře o tom, že jsou biti jenom za to, že jsou."

"Ti lidé v Morii žijí ve strašlivých podmínkách. Čekají mnoho hodin na toaletu, na sprchu, na jídlo, na vodu. Nemají přístup k lékařské pomoci. Ty zprávy dětských psychologů a psychiatrů, kteří tam jezdí pomáhat, tak mluví o tom, že sedmileté děti se sebepoškozují. Což je něco nepředstavitelného. A o tom všichni vědí. O tom vědí politici v Evropské unii, i v České republice, o tom vědí všichni všude."

"My jsme se posunuli k tomu, že mluvíme pouze o pomoci nedoprovázeným nezletilým dětem. My jsme úplně přestali hovořit o rodinách s dětmi. My jsme přestali hovořit o tom, že v Morii, tam jsou 4000 nezletilých dětí v rodinách. Jsou tam staří lidé. Jsou tam rodiče, kteří ztratili své děti po cestě. Prožili neuvěřitelná traumata. A o těch se vůbec nemluví."

"Kdybychom před deseti lety viděli čtyřicet patnáctiletých kluků, jak někde kempují, tak si řekneme, no tak si je rozebereme a pomůžeme jim, protože je nemůžeme nechat takhle, musejí chodit do školy, mít nějakou komunitu, musí být ve společnosti, vzdělávat se. A dneska - ne. Dneska řekneme, že to je bezpečnostní riziko."

Bohumil Kartous, který navštívil letos v březnu uprchlický tábor na řeckém ostrově Chios, hovoří o šokujícím zanedbání uprchlického problému Evropskou unií, jejíž nečinnost v této věci je do značné míry důsledkem nátlaku zemi visegrádské čtyřky, s Dalimilem Petrilákem, analytikem z organizace Pomáháme lidem na útěku. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 23. září 2020.

* * *

How the Czech Republic has contributed to making the EU a real monster

"We have heard from a number of people living in the Greek refugee camp that they are being beaten simply for existing."

"The people in Moria live under horrifying circumstances. They are forced to wait for many hours to be able to access a toilet, a shower, food, water. They have no access to medical help. The child psychiatrists and child psychologists who go there to help report that seven-year old children do self-harm to themselves. This is absolutely horrifying. Everyone knows this. European Union politicians know this. Czech politicians know this. No one moves a finger."

"If, ten years ago, we saw forty fifteen-year-old boys sleeping in the forest, we would have said to each other, let us share them and let us help them because we cannot abandon them, they must attend school, they must be within a community, they must be in society, they must be educated. And today - no. Today, we say that they are 'a security risk'".

"We have moved so far that we now only talk about helping unaccompanied minors. But we have absolutely stopped talking about families with children. In Moria, there are 4000 minors in families. There are old people there. There are parents who have lost their children on their way.They have undertaken the journey without their children and have undergone incredible trauma. No one talks about these people."

Bohumil Kartous, who visited a refugee camp on the Greek island of Chios in March of this year, talks about the shocking neglect of the refugee problem by the European Union, whose inactivity in this respect, is to a large extent the result of the pressure of the East Central European countries, to Dalimil Petrilák, an analyst from the Czech organisation "We help people on the run". The interview is broadcast by the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Wednesday 23rd September 2020.

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

„Ex Oriente Pax“

23. 9. 2020 / Albín Sybera

čas čtení 4 minuty


Když nový koronavirus potkal Dukovany

Přichází Andrej Babiš o vliv ve své vlastní vládě? Anebo je vše při starém, ale v jiném personálním složení? Kromě nekrologu působení Adama Vojtěcha na postu ministra zdravotnictví je jeho rezignace i vhodnou chvílí zamyslet se nad reálným mocenským rozložením sil v Babišově vládě.

Osobnost a vystupování Romana Prymuly poměrně výmluvně naznačuje jeho afiliace k hradní lobby (ZDE či ZDE) a jejím snahám reinterpretovat dění ve střední Evropě podél národnostních narativů poplatných 19., případně první půli 20. století. Ty jsou samozřejmě osvědčeným stavebním materiálem k budování politiky horních pěti promile zaručujících „nedotknutelnost osobního vlastnictví a svobody“, resp. stavebním materiálem, se kterým klíčové osoby české oligarchie dokážou poměrně efektivně zacházet.

Mezitím v Absurdistánu 144:

Kataklysmata v nejvyšší polské politice

23. 9. 2020 / Tomasz Oryński

čas čtení 10 minut

Celý minulý víkend byl nervózní. Novináři se předháněli v psaní článků o tom, jak je situace ve vládní koalici kritická a jak za jen malý okamžik uvidíme něco opravdu historického. V pondělí to média v Polsku pumpovala ještě intenzivněji, šířila dohady, že "rozhodnutí bude oznámeno těsně poté, až jednání v Kaczyńského rezidenci skončí". A co nám sdělil mluvčí strany Právo a spravedlnost? Bylo učiněno rozhodnutí ohledně rozhodných akcí. O podrobnostech vás budeme informovat, až bude čas.  Jinými slovy: nic nového. Tak o co vlastně jde?

Evropská unie chce platit členským státům za přijímání uprchlíků

23. 9. 2020

čas čtení 1 minuta

 

Členským zemím EU bude nabídnuto 10 000 euro za uprchlíka

Evropská komise se vzdává povinných kvót uprchlíků a po čtyřech letech neřešeného problému se znovu pokouší uprchlický problém řešit.

Podle nového návrhu budou moci členské země EU rozhodnout, zda uprchlíky přijmou, zda o nich budou rozhodovat anebo zda ty, jimž bude azyl odepřen, budou deportovat zpět do jejich domovských zemí.

Průběžné

Trump: 200 000 mrtvých? To je škoda.

23. 9. 2020

čas čtení 2 minuty

Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 22.9  stoupl počet denních nákaz v ČR o 2394 případů na 53 158.   Zemřelo 531 osob, 581 osob je v nemocnici. Počet lidí v nemocnici stoupl od včerejška o 87. ) 
 
- Donald Trump: "200 000 mrtvých? Je to škoda." To byla Trumpova reakce na otázku reportéra v Bílém domě, co si myslí o tom, že v USA už na koronavirus zemřelo 200 000 lidí.

- Americký úřad pro kontrolu léků a potravin FDA oznámí přísnější normy pro schválení vakcíny na covid-19. Znamená to, že vakcína zřejměnebude do listopadových prezidentských voleb k dispozici.

- V USA v mnoha státech stoupá počet nákaz a lidé se obávají podzimu - viry se šíří daleko více ve studeném počasí.


Svět fake news: Bolsonarův projev v OSN byl souborem lží

23. 9. 2020 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minutyPrezident Jair Bolsonaro řekl, ve svém videoprojevu při zahájení 75. zasedání Valného shromáždění OSN, celou řadu absurdit, které musejí být rychle konfrontovány s fakty.

Organizace Observatório do Clima provedla během Bolsonarova projevu ověřování jeho výroků.

Bolsonaro věnoval část svého projevu tvrzení, že Brazílie chce vážně působit na ochranu životního prostředí. "Proti kriminálním útokům bojujeme energicky a s rozhodností. Udržuju svou politickou strategii nulové tolerance vůči ekologické zločinnosti," řekl.

„Cigáňský“ příběh bez romské příchuti

23. 9. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 2 minutyV Česku takové příběhy nejsou, protože se zde mluví a píše jen o „Romech“. Místo původu děje: jižní pahorkaté Maďarsko a vesnička Cserdi (čti „čerdy“). Bude řeč o muži jménem László Bogdán (čti „lásló bogdán“), který se narodil roku 1974 v Pětikostelí (maďarsky Pécs [čti „péč“]) a roku 2002 se stal místostarostou právě v té shora zmíněné vesničce, v níž byl potom o čtyři roky později zvolen přímo starostou. Ti, kteří ho osobně znali, mu říkali „Laci“. (Laci byl „Rom“. Byl hrdý na svůj původ a že je pořád – po staru – „Cigány“ čti [„cigáň“].)

Pokles emisí vyvolaný pandemií dosud není v atmosféře měřitelný

23. 9. 2020

čas čtení 1 minuta

Na základě současných údajů naměřených v energetickém, průmyslovém a dopravním sektoru lze predikovat, že omezení zavedená kvůli koronavirové pandemii povedou letos k redukci globálních emisí oxidu uhličitého až o 8 %. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) kumulativní pokles tohoto rozsahu by byl nutný každoročně, pokud by k roku 2030 měly být dosaženy cíle Pařížské klimatické dohody.

Facebook možná opustí Evropu v důsledku zákazu poskytovat osobní informace uživatelů americkým výzvědným službám

23. 9. 2020

čas čtení 2 minutySoud Evropské unie rozhodl v červenci, že Facebook nemá dostatečné záruky proti špehování jeho uživatelů americkými výzvědnými službami


Facebook varuje, že možná odejde z Evropy, pokud irský komisař pro ochranu osobních dat uvede do praxe zákaz sdílení dat s USA po zásadním rozhodnutí Evropského soudního dvora letos v červenci, že neexistují dostatečné záruky, že uživatele Facebooku nešpehují americké výzvědné služby.

V podání soudu v Dublinu napsala právnička Facebooku, že vynucení tohoto zákazu mu znemožnilo Facebooku fungovat.

Milí čtenáři a příznivci Britských listů

7. 6. 2020

čas čtení 2 minuty

Je  to poněkud trapné, ale musíme znovu zdůraznit, že za nynější míry finanční podpory od čtenářů Britské listy do několika měsíců skončí.

V nynější stále se zhoršující domácí české politické situaci jsou Britské listy jedním z mála seriozních a nezávislých informačních zdrojů, přinášející do uzavřeného českého prostředí otevřenou debatu z vnějšího světa a neúplatnou analýzu domácích poměrů, která není závislá na žádné kmenové příslušnosti znesvářených domácích aktivistických skupin.

Ano, samozřejmě, nezávislé myšlení bolí. Vždycky se pobavím nad občasnými zuřivými reakcemi od čtenářů s klapkami na očích a uších, kteří nám důrazně oznamují, že přestávají Britské listy číst, jako by jejich čtením dělali NÁM milost. Jestliže se však někdo zuřivě rozhodne odstřihnout se od seriozních, otevřených informací z vnějšího světa, je to jeho blbost... :) 

Vydávání Britských listů není zadarmo. Potřebujeme na jejich provoz přibližně 70 000 Kč měsíčně a v tom ohledu plně závisíme na finanční podpoře našich čtenářů. Zvlášť v dnešní době, když už v kmenově rozdělené české společnosti existuje jen minimum informačních zdrojů, které nejsou závislé na nějakém oligarchovi či politickém seskupení, a je jen málo serverů jako Britské listy, které přinášejí otevřené a věcné informace o situaci v zahraničí, která výrazně ovlivňuje to, co se děje v ČR, je role Britských listů nezastupitelná.

V současnosti však nevybereme měsíčně tolik drobných příspěvků od našich čtenářů, aby nám finanční rezerva neklesala. V takovéto situaci do pár měsíců zkrachujeme.  Pokud si přejete, aby byl i nadále v české společnosti slyšen nezastupitelný hlas Britských listů, prosíme, přispívejte pravidelně na jejich provoz částkou cca 200 Kč měsíčně.

Děkujeme

Britské listy

29550

Všichni proti všem: Jak se lež stala ruskou národní myšlenkou

23. 9. 2020

čas čtení 1 minuta

Systematické lhaní uvalené Putinovým systémem na Rusko, ničí nejen důvěru, na níž musí každá společnost spoléhat, a zvyšuje transakční náklady ve všech oblastech až po úroveň, kdy nelze ničeho dosáhnout. Útočí také na povahu lidství a stále více zvyšuje pravděpodobnost vzniku hobbesiánského světa, v němž platí zásada "člověk člověku vlkem", píše moskevský komentátor Vladimir Vasilijev.

Ursula von der Leynová na válečné stezce

23. 9. 2020

čas čtení 3 minuty

Ve svém projevu o stavu unie minulý týden předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová překvapila. Znenadání se zdá, údajně nová technokratická administrativa může být o něco více politicky aktivní, než se původně očekávalo. Projev trval 79 minut a pokrýval řadu témat, od změny klimatu přes migraci a silnější Evropské zdravotní unie. Podívejme se, jak se tento projev slučuje s postoji stávající maďarské vlády, napsal András Vaski.

Biden kritický k Polsku v otázce práv LGBT menšin, podporuje von der Leyenovou

23. 9. 2020

čas čtení 1 minuta

Kandidát Demokratické strany na amerického prezidenta Joe Biden na Twitteru podpořil kritiku, kterou předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová adresovala údajné existenci "zón bez LGBT" v Polsku. Vyjádření von der Leyenové je považováno za kritiku zpráv, že některé místní úřady v Polsku zřídily "zóny bez LGBT", píše Chris Mularczyk.

Rozhovor Britských listů 319. Jak se Polsko propadá do autoritářství

18. 9. 2020

čas čtení 1 minuta

(For English, scroll below)

"V Polsku nyní běžně mlátí gaye v ulicích." Jan Čulík mluví v tomto Rozhovoru Britských listů s Majou Zoe Hebanovou, transgenderovou aktivistkou z Varšavy o děsivé situaci menšin v autoritářské zemi  za vlády ultrapravicové strany Právo a spravedlnost. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 18. září 2020.

Britské listy Interview 319. How Poland is succumbing to authoritarianism

'Gays are now frequently beaten up in the streets in Poland.' A lady was walking down the street with her thirteen-year-old niece. They were both beaten up because the attackers mistook them for a lesbian couple. Ursula von der Leyen, the president of the European Commission, said this week that Poland's 'LGBT-free zones' have no place in EU. In this Britské listy Interview, Jan Čulík talks to Maja Zoe Heban, a transgender activist living in Warsaw, about the horrifying situation of minorities in contemporary Poland  under the rule of the alt-right Law and Justice Party.. The interview is broadcast on the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Friday 18th September 2020. The interview is in English with Czech subtitles.

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

Snaží se Český rozhlas 2 - Praha usmrtit co nejvíce českých penzistů?

22. 9. 2020 / Jan Čulík

čas čtení 9 minutPřiznám se, že mě velmi deprimuje, když se čeští spoluobčané chovají jak blbci. Co to způsobuje? Je veřejná diskuse v České republice skutečně na tak nízké úrovni, že vede k nivelizaci všeho, a kdokoliv je jí po určitou dobu vystavován, nemůže se pomoci, a poklesne nutně i svou vlastní úrovní k nesmyslům, které, jak se zdá, v zemi určují tón.

Na hned dvě hrůzy, nekorigované rozumem a nekriticky bez korekce šířené veřejnoprávním rozhlasem pro důchodce ČRo 2 - Praha, nás v pondělí upozornila spolupracovnice Britských listů.

Prý se v rozhlase hovořilo o petici ultrapravicových českých signatářů, mezi nimž vévodí Ondřej Neff (ten člověk se kstáru snad zbláznil?) požadující "absolutní svobodu slova na sociálních sítích". K tomuto nesmyslu si notoval i tzv. komentátor Českého rozhlasu Ivan Hoffman. Ten taky, věkem, zdá se, ztratil soudnost.

Prymula: Korupce a střet zájmů

22. 9. 2020

čas čtení 1 minuta

“Prezident s premiérem jmenuji ministrem člověka, který reprezentuje významné prvky ohrožení demokracie: nepotismus, ochotu nadbíhat darebáckým státům a autoritářské sklony, jež projevil už během prvních měsíců karantény,” poznamenává Bohumil Kartous.


Roman Prymula a jeho přátelé: Rusko, Čína, Zeman, Rittig, Podola

Ministr bez bezpečnostní prověrky


Roman Prymula letos odešel z ministerstva zdravotnictví, protože mu chyběla bezpečnostní prověrka.  Na veřejnosti i v médiích se tvářil, že jde pouze o jakýsi naschvál, protože je prý příliš populární. Přílišná popularita však není důvodem nedostat bezpečnostní prověrku.

Prymula byl ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Králové, odkud byl v červnu 2016 odvolán ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (ČSSD). Ten jeho odvolání odůvodnil tím, že Prymula zamlčel svůj střet zájmů: v pozici ředitele nemocnice měl Prymula rozhodovat o nákupech, přičemž někteří dodavatelé nemocnice spolupracovali s firmou Biovomed s.r.o., ve které figuroval Prymula spolu se svojí dcerou Karolínou. Nákupy byly v řádu stovek milionů korun. Prymula střet zájmů odmítal, protože jím vedená nemocnice neplatila přímo Biovomedu a tak byla celá věc podle něj v pořádku.


Celý článek ZDE

 

Zapojte se, je vás třeba

Zprovozňujeme diskuse na Britských listech

18. 4. 2017 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Vážení čtenáři Britských listů, rozhodli jsme se zpřístupnit těm, kdo pravidelně přispívají na provoz jednoho z mála nezávislých médií v ČR diskuse pod články. Rozhodli jsme se tak učinit proto, aby lidé, kteří mají velký podíl na více než dvacetileté existenci Britských listů, měli možnost vyjádřit se přímo k jejich obsahu a přispět svým úhlem pohledu. Od omezení na platící čtenáře si slibujeme též minimalizaci nenávistných, bigotních a scestných komentářů, které vytvářejí z internetových diskusí skládku mentálního odpadu. Sledovat diskuse a hodnotit příspěvky v nich bude mít nicméně možnost každý návštěvník.

Není to ale zabezpečení, které by výskyt digitální pitomosti či zneužití pro propagandistické účely dokázalo eliminovat úplně. Budeme proto diskuse redigovat a příspěvky, které budou obsahovat nepřijatelný materiál (e.g. rasistické výzvy, urážky ad hominem, výzvy násilného charakteru, replikaci prokazatelně konspiračních bludů), budou bez pardonu odstraňovány.

Přístup k diskusím je jednoduchý. Pokud budete mít zájem o diskuse, zaregistrujte se v systému a proveďte vybranou platbu (dle doby trvání přístupu k diskusím). Platby probíhají prostřednictvím systému GoPay. Poté budete mít přístup k diskusím na dobu, kterou jste si předplatili. V případě technických problémů se prosím obracejte na programátora Britských listů Michala Panocha: michal@panoch.net.

Prosíme pravidelné přispěvatele Britským listům, aby možnosti využili a aby přenesli své platby do nového systému, jenž jim umožní přístup k diskusím. Zároveň vyzýváme ostatní čtenáře, aby tuto možnost zvážili. Víme, že Britské listy čte řada velmi zajímavých lidí a velmi oceníme, pokud se podaří na webu Britských listů vytvořit silnou komunitu lidí, kterým vyhovuje kritický přístup a unavuje je digitální spad. Zajímavé příspěvky v diskusích budeme redakčně zpracovávat a vydávat jako samostatné texty. 

Vážení čtenáři, věříme, že se naše rozhodnutí ukáže jako správné a že diskuse přispějí jak k pluralitě relevantních názorů, tak k dlouhodobé udržitelnosti Britských listů. 

USA vyslaly do Sýrie vojáky a obrněná vozidla

23. 9. 2020

čas čtení 1 minuta

Spojené státy rozmístily dodatečné vojáky a obrněné vojáky ve východní Sýrii po řadě střetů s ruskými silami, včetně nedávné srážky vozidel, která zranila čtyři americké vojáky, informuje Lolita C. Baldorová.

Donaldův gambit

22. 9. 2020 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

Americký prezident Donald Trump se chce za každou cenu udržet u moci, a to z dobrého důvodu. Jeho korupční aktivity či cílená sabotáž protipandemických opatření by mohly spustit lavinu žalob, a milý Donald by v ideálním případě mohl skončit za mřížemi. Mezitím si Trumpův Bílý dům už otevřeně počíná jako autoritářský režim, když usiluje o potlačení svobody slova, zbavuje se pojistek proti zneužití moci v exekutivě, dopředu zpochybňuje pro něj nepříznivý výsledek voleb zároveň podkopávaje volební systém nebo když se snaží kriminalizovat disent v ulicích, proti kterému nasazuje paramilitární jednotky. V sázce je tedy mnoho, jak volky nevolky připouštějí i pravicoví komentátoři, přičemž listopadovými volbami nic nekončí.

Rozhovor Britských listů 318. Jak podvodník a lhář proměňuje Británii v darebácký stát

16. 9. 2020

čas čtení < 1 minutaV minulých dnech se britský premiér Boris Johnson rozhodl, že jeho mezinárodní dohoda o odchodu Británie z EU, kterou uzavřel s Bruselem loni na podzim, kterou tedy vychválil do nebes, nechal ji schválit Dolní sněmovnou a na jejímž základě vyhrál v prosinci volby, je vlastně špatná, a tak schválí nový domácí britský zákon, který ji převálcuje. Je to porušení mezinárodního práva.  O tom, kam se řítí za vedení Borise Johnsona Velká Británie, nebo spíše Anglie, mluví v tomto Rozhovoru Britských listů Bohumil Kartous s Janem Čulíkem. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 16. září 2020.

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

Jaderný motor pro NASA

23. 9. 2020

čas čtení < 1 minuta

Společnost General Atomics Electromagnetic System (GA-EMS) oznámila, že předává NASA koncepci jaderného termálního pohonu (Nuclear Thermal Propulsion, NTP) určenou pro příští pilotované lety na Mars.

Rozhovor Britských listů 317. Šluknov: 11 dní neteče teplá voda. V pandemii

15. 9. 2020

čas čtení 1 minuta

Aktualizace: Paní Cinové ze Šluknova v pondělí 14. 9. 2020 zemřel manžel. Jeho zdravotni stav invalidy se zhoršil, když se pokoušel tahat v bytě plném bariér invalidního syna z jeho kolečkového křesla na záchod a do koupelny. Panu Cinovi bylo šedesát let. "Absolutně nevím, co si počnu," píše paní Cinová.Chtěli byste také mít nájemní smluvy jen na tři měsíce, které musíte neustále obnovovat, takže nemáte existenční jistotu? Žít v panelácích bez minimálních bezbarierových opatření? Přestože v každém z nich v patře bydlí nejméně jeden invalida na kolečkovém křesle? Nemít možnost se mýt, protože 11 dní neteče teplá voda, a trpět zimou ve špatně vytápěných bytech, vlastněných neznámým soukromníkem? Dnešní Rozhovor Britských listů s nájemníky sídliště ve Šluknově je poctou privatizaci českého státního bytového fondu a českému právnímu řádu. (To myslíme ironicky.) Vysílá se na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 11. září 2020.

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

Rozhovor Britských listů 315. Bezbariérový přístup nemáme. Na invalidy se kašle

15. 9. 2020

čas čtení 1 minuta

Aktualizace: Paní Cinové ze Šluknova v pondělí 14. 9. 2020 zemřel manžel. Jeho zdravotni stav invalidy se zhoršil, když se pokoušel tahat v bytě plném bariér invalidního syna z jeho kolečkového křesla na záchod a do koupelny. Panu Cinovi bylo šedesát let. "Absolutně nevím, co si počnu," píše paní Cinová."V každém paneláku tady na tomto sídlišti je minimálně jeden vozíčkář. Nikdo s tím nic nedělá. A to jsou lidi, kteří tady bydlí léta," říká paní Marie Cinová ze Šluknova, která má invalidního syna, sama je invalida, stejně jako jeji manžel, kardiak nyní v nemocnici čekající na operaci. Paní Cinová myje syna u dřezu v kuchyni, protože se s vozíčkem nedostane do miniaturní koupelny. Potřebuje rozšíření koupelnových dveří, avšak nikdo jí - ani jiným - nepomůže. Leda spoluobčané? Ale měli by suplovat to, co je zcela jistě povinnost státu? Číslo účtu paní Cinové je 2113754545/2700. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 4. září 2020.

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

Covid a ČR: Opět neuvěřitelně nepromyšlená "řešení"

22. 9. 2020

čas čtení 2 minuty

Toto píše Boris Cvek na facebooku:

V Radiožurnálu byl v pondělí hodinu trvající speciál o covidu místo polední publicistiky. Zaujaly mne tři věci.

Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se bojí nejvíce ze všeho zavření škol. Důvod? Zdravotní sestry a lékařky zůstanou doma a zdravotnictví personálně zkrachuje. Když moderátor navrhoval, že se o děti může postarat nějaký veřejný projekt, pan ředitel odvětil, že tak to už bylo za první vlny, a stále trval na tom, že zavření škol je největší riziko pro zdravotnictví v této době.

Premiér Babiš na tiskové konferenci definoval roli nového ministra zdravotnictví: bude se starat o koordinaci nemocniční péče. Kdyby to tak opravdu bylo, může se to chápat tak, že pan Prymula udělal obchod (a v tom on je prý opravdu dobrý) s panem premiérem, že za post ministra dá své jméno a loajalitu a nebude do obecné strategie premiérovi moc kecat, naopak ho podrží. Uvidíme.

Společnost českých pediatrů prosadila zásadu, že děti s příznaky covidu se obecně nebudou testovat na covid, ale bude stačit jejich izolace doma po dobu 10 dní. Pouze vážnější případy se budou testovat. Důvod? Pro děti není obecně covid problém a pokud mají kašel, teplotu atd., což se bude dít jako každý rok masivně, nemá smysl každé testovat na covid. Napadá mne ovšem, že pokud se bude důsledně dbát na to, že každé kašlající dítě bude doma, může to položit zdravotnictví (a ekonomiku) přesně z toho důvodu, který zmínil pan ředitel Všeobecné fakultní nemocnice.

Pozn. JČ: Společnost českých pediatrů je spolek nekompetentních šílenců.  Vymyslela opět pěknou blbost.  Protože v Británii kolabuje testování, a děti navrátivší se do škol mají přirozeně množství nákaz, které v důsledku nefunkčnosti testů nelze odlišit od koronaviru, znamená to, že děti, jejich rodiče a často celé třídy musejí být na 14 dní v karanténě. Je tím postiženo 80 procent !! škol. Kdyby byl výsledek testů do 24 hodin, jak vláda přislíbila, kolaps školství a všeho by se neděl.

K tomu dodává Albín Sybera:
Alana Kumala (rozhovor s ní ZDE) nabízela už na jaře starostovi Kolářovi, ze nabídne k dispozici svou školku s učiteli z anglosaských zemí (které v tu chvíli stejně musela platit, ale školka musela být zavřená) pro děti zdravotnického personálu z Prahy 6 - MČ P6 na ten návrh ani nereagovala...(asi v těch dnech zrovna probíhala zuřivá ofenzíva na “Konévově frontě” - to je přece daleko důležitější...)

Druhá vlna epidemie koronaviru ve verzi „COVID-19“ je tu?

22. 9. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 5 minut

Takže nejdřív to evidované, nově exponované „vlnění“ v uváděných číslech nově nakažených (Covidem-19 a v ČR):

Ve druhém zářijovém týdnu – mezi 7. až 13. zářím – ta „vlna“ byla v pěti dnech ze sedmi nad hranicí 1150 postižených (s vrcholem 12. 9.: 1538); vůči předchozím takto u nás sledovaným údajům ta čísla byla alarmující. V tom právě uplynulém třetím týdnu září byla ta sledovaná „vlna“ graficky ještě „výraznější“ a celkově hrozivější; takže mezi 14. až 20. zářím od zhruba tisícovky nově sledovanou virózou nakažených ta křivka 17. 9. vrcholila u 3 129 nových případů sledované nákazy; čili již šlo vůči předchozímu týdnu skokem o víc jak dvojnásobek. (Aniž je automaticky okamžitě vidět, co přesně ten vzestup počtu nově postižených způsobilo. Byl to ovšem „bezděčný“ příspěvek k tomu, aby třeba okatě a urychleně došlo ke změně na místě postu ministra zdravotnictví; i když zřejmě prakticky všichni ostatní, kdo se tou pandemií v ČR odborně zabývají, zůstávají „pochopitelně“ na svých místech. Kdo jiný by profesionálně měl a mohl připravovat další účinná hygienická opatření, aby došlo „k nápravě“?)

Nacionalismus MŠMT: Odmítá financovat inkluzi dětem, kteří nerozumí česky. Proč? Ohrožuje tak 47 000 dětí

22. 9. 2020

čas čtení 4 minuty


Tisková zpráva
Otevřený dopis META, o.p.s. k novele inkluze

Praha 21. září 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo do meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Novela vyhlášky zásadním způsobem mění možnosti podpory asistentem pedagoga. Nově vymezuje pouze úzký okruh dětí a žáků, kteří mají na tuto podporu nárok. Děti a žáci, kteří nerozumí vyučovacímu jazyku, do této skupiny již nebudou patřit.

META, o.p.s. se připojila ke stanovisku ČOSIV, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, k návrhům na změny a zároveň v otevřeném dopise upozorňuje ministra školství na negativní dopady navrhovaných změn na děti a žáky s neznalostí či nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.

Průběžné zpravodajství

Mít zároveň chřipku a koronavirus výrazně zvyšuje riziko úmrtí

22. 9. 2020

čas čtení 4 minuty

Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 22.9  stoupl počet denních nákaz v ČR o 1476 případů na 50 764.   Zemřelo 522 osob, 494 osob je v nemocnici. Počet úmrtí v ČR roste:


- Štíty z umělé hmoty na obličej nechrání proti šíření koronavirů aerosoly, zjistilo modelování japonského superkomputeru Fugaku.    Téměř 100 procent kapének menších než 5 mikrometrů proniklo těmito štít. (Jeden mikrometr je miliontina metru.) Pronikala také asi polovina větších kapének o velikosti 50 mikrometrů. Šéf japonského vědeckého týmu Makoto Tsubokura varoval před nahrazováním roušek štíty z umělé hmoty.  ZDE 

- Trump lhal, že koronavirus "vůbec neškodí mladým lidem". Vědci konstatují: Z nedávné studie z Šenženu v Číně vyplývá, že mladí lidé podléhají koronavirové infekci úplně stejně jako starší osoby. Mladí lidé mají méně často vážný průběh choroby a počet mrtvých je mezi mladými nižší. V USA je velkým problémem, že až 20 procent dětí a 40 procent dospívajících je obézní.

- Babiš se včera v televizi omluvil, že ČR zrušila v létě karanténní opatření příliš brzo, píše Guardian. ZDE

- Ve Švédsku znovu narůstá počet infekcí a hlavní švédský státní zdravotník připravuje karanténní opatření pro Stockholm.

- Osoby přijíždějící do Itálie z Francie se budou muset podrobovat povinnému testování na koronavirus.

- Týdenní globální počet nákaz za poslední týden byl dosud rekordně nejvyšší, oznámila Světová zdravotnická organizace. Za jediný týden vzrostl počet nákaz o 27 procent.

Situace v Praze: Školy, rodiče

21. 9. 2020

čas čtení 2 minuty

Na základě mnoha reakcí od rodičů předpokládáme, že část rodičů dětí ve školním věku v Praze přestává posílat svoje děti do školy., píše Petr Chaluš. Někteří z nich z důvodů soužití v domácnosti s členem rodiny, který je v rizikové skupině, jiní kvůli různým negativním dopadům opatření a ztížených podmínek ve škole na jejich děti. Aktuálně u části rodičů žáků druhého stupně je problémem povinnost roušek ve výuce, jejich děti to neudýchají. Obracejí se na nás nespokojení rodiče žáků prvního stupně, že i tam některé školy nutí dětí být ve výuce s rouškami, ačkoli to není centrálně nařízené hygienické opatření. Tyto děti a rodiny jsou v situaci, že nemají možnost distanční výuky, která je povolena školám jen v případech, kdy je škola rozsáhle ochromena karanténou.

Tato situace je řešitelná dialogem mezi rodičovskou veřejností, školami a reprezentanty státní a místní správy. Navrhujeme zahájit tento dialog:

Ministrem zdravotnictví ČR byl jmenován Roman Prymula

21. 9. 2020 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Aktuálně: Po náhlé rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha byl jmenován novým ministrem Roman Prymula. Níže publikujeme úvahu Borise Cveka, která však vznikla těsně před oznámením jmenování nového ministra:

Rezignaci ministra Vojtěcha jsem vůbec nečekal. Ale včera při sledování Otázek V. Moravce ve mně hrklo a cítil jsem jakousi zásadní změnu, když pan ministr de facto připustil (pod silným tlakem moderátora), že premiér sprostě nadává odborníkům v souvislosti s pandemií infekce covid-19 a že veletoč s nošením roušek ve školách padá na premiérovu hlavu. Neumím dnešní rezignaci pana ministra číst jinak než jako důsledek premiérovy reakce na jeho vystoupení v Otázkách V. Moravce.


Mutuje koronavirus? Měli bychom se bát?

21. 9. 2020

čas čtení 3 minutyVědci sledující virus objevili podstatnou mutaci, ale není zřejmě tak děsivá, jak by se mohlo zdát


Virus Sars-CoV2, který způsobuje chorobu covid-19, se podle zjištění vědců mění, avšak ve srovnání s dvěma jinými viry s potenciálem pandemie, totiž těmi, které způsobují chřipku a chorobu AIDS, jsou změny viru Sars-Cov-2 nesmírně pomalé. To je dobrá zpráva pro práci na vakcínách a lécích, avšak vědci zůstávají ostražití, protože by se mohlo stát cokoliv.

Průběžné zpravodajství

Koronavirus: USA zaznamenaly 198 754 mrtvých

21. 9. 2020

čas čtení 4 minuty

Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 21.9  stoupl počet denních nákaz v ČR o 985  případů na 49 290. (O víkendu jsou počty menší.) Zemřelo 502 osob, 503 osob je v nemocnici.

Guardian zaznamenává rezignaci ministra Vojtěcha:


- Adam Vojtěch se opakovaně střetával s Babišem ohledně navrhovaných protikoronavirových opatření. Babiš minulý měsíc vetoval návrh znovu zavést povinné nošení roušek v obchodech a v nákupních střediscích, pak to přece jen zavedeno bylo, píše v Guardianu Robert Tait z Prahy. ČR a Slovensko byly prvními zeměmi na světě, které zavedly nošení roušek, a na jaře byly právem mezinárodně chváleny za zvládnutí pandemie. Jenže po naprostém uvolnění karanténních opatření od konce července v ČR začal počet infekcí rychle růst. Babiš vysílal během nárůstu infekcí protikladné signály, čímž způsobil, že několik sousedních zemí zavedlo proti ČR karanténní opatření. Minulý týden prohlásil, že se lidé musejí přestat koronaviru bát, jen o několik dní později zase, že lidé musejí koronavirus brát vážně. Vzkázal také Světové zdravotnické organizaci, aby "mlčela", poté, co vyjádřila znepokojení nad situací v ČR. Roman Prymula požadoval o víkendu obnovení mimořádného stavu a varoval, že bez toho v ČR může dojít až k 8000 nákazám denně. Ministr vnitra Hamáček však sdělil novinářům, že mimořádný stav vyhlášen v blízké budoucnosti nebude. ZDE

- Británie zaznamenala v pondělí dalších 4368 nákaz. Přechází z kategorie 3 do kategorie 4, kdy se  "pandemie šíří exponenciálně". 23 procent britského obyvatelstva bude od nynějška podrobeno místním karanténám. Hlavní britští vládní zdravotníci konstatovali: "Po období nízkého množství nákaz i úmrtí nyní počet případů narůstá rychle a pravděpodobně exponenciálně. Máme-li se vyhnout podstatnému množství nadbytečných úmrtí a výjimečnému tlaku na britské zdravotnictví behem podzimu a zimy, všichni budou muset dodržovat sociální distancování, nosit správně roušky a pravidelně si mýt ruce. Víme, že to bude pro mnoho lidí znepokojující informace, prosíme, dodržujte pravidla, starejte se o sebe navzájem a společně tohle překonáme."

- Hlavní britský zdravotník profesor Chris Whitty v pondělí varoval, že se počet infekcí v Británii každým týdnem zdvojnásobuje a bude-li to pokračovat, v polovině října bude mít Británie 50 000 nových nákaz každý den a o měsíc později, v polovině listopadu, bude v Británii umírat 200 lidí denně.

- Británie se octla "v kritickém okamžiku" ohledně koronaviru, budou v pondělí veřejnost varovat dva hlavní vládní vědci, Chris Whitty a Sir Patrick Vallance. Budou naléhat na občany, aby se chovali co nejopatrněji. Nákaza v Británii roste nyní ve všech věkových skupinách a počet nakažených se zdvojnásobuje každý týden. Whitty a Vallance budou poukazovat na Francii a Španělsko, které zaznamenaly ostrý nárůst infekcí a kde - po určité době - nyní proto stoupá i počet hospitalizací a úmrtí.  ZDE 

- Brazílie zaznamenala za posledních 24 hodin dalších 16 389 nákaz a 363 úmrtí.

- Americká Centra pro zvládání nemocí (CDC) oznámila dalších 42 561 nákaz, celkový počet nákaz v USA je 6 748 935. Počet úmrtí v USA stoupl o 655 na 198 754. Očekává se, že počet mrtvých dosáhne v USA čísla 200 000 během několika málo dní. Před časem se Trump vyjádřil, že "kdyby počet mrtvých nestoupl nad 100 000, byl by to dobrý výsledek."

- Libanon v neděli zaznamenal dalších 1006 nákaz a 11 úmrtí. Pro tuto zemi v krizi je to rekord.

Studenti pedagogických oborů a fakult, pomozte s doučováním dětí!

21. 9. 2020

čas čtení 1 minuta

Studenti pedagogických oborů a fakult, pomozte s doučováním dětí!

Během koronavirové pandemie zůstalo bez distanční výuky v ČR téměř 10 000 žáků.

Jste studentem pedagogické fakulty VŠ nebo učitelských oborů jiných fakult? Informujte se u vedoucího praxí nebo na studijním oddělení, zda si můžete splnit pedagogickou praxi formou doučování dětí! 

V důsledku dané situace vznikla iniciativa, v rámci které se pedagogické fakulty vysokých škol, vyšší odborné školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní pedagogický institut s organizací Člověk v tísni. Společně jsme se shodli na potřebě doučování dětí na základních školách, které jim pomůže vyrovnat propad z doby jarního uzavření škol. Vyzýváme proto studenty pedagogických fakult, učitelských oborů (a vyšších odborných škol), aby pomohli potřebným dětem se zvládáním školní přípravy v rámci svých praxí.

Přihlašte se ZDE. Děkujeme.

Rozhovor Britských listů 316. Glasgow University mě naučila kriticky myslet

9. 9. 2020

čas čtení < 1 minuta


Na začátku školního roku je vhodná doba pohovořit s Danielem Řezníčkem, absolventem Glasgow University ve Skotsku. Co ho přimělo, že šel studovat do zahraničí, a jaké to má výhody a nevýhody? Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 9. září 2020.

Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE

Že se již zkoušejí vakcíny proti zrovna aktuálně pandemickému viru Covid-19?

21. 9. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 2 minuty


Mezi čelné instituce zabývající se kýženou injekční látkou proti teď tak nebezpečně řádícímu Covidu-19 patří odborníci z Oxfordu (zrovna napojení mj. na firmu AstraZeneca). Již vyvinuté léčivo se už zkouší na 80 místech v USA (Donald Trump se velmi snažil, aby byla vakcína k dispozici k jeho volebnímu prospěchu už před listopadovými prezidentskými volbami, instituce provádějící zkoušky vakcín však oznámily, že jeho nátlaku nepodlehnou); dále jsou testovací střediska ve Velké Británii nebo v Brazílii. (V Británii se přihlásilo již 10 000 dobrovolníků k absolvování nezbytných testů. V USA je přihlášených již třikrát tolik.)

Tisíce demonstrantů v neděli v Berlíně požadovaly, aby Německo přijalo uprchlíky z řeckých ostrovů

21. 9. 2020

čas čtení 1 minutaTisíce lidí demonstrovalo v neděli v Berlíně. Požadovali, aby německá vláda začala dělat víc pro uprchlíky, uvízlé v Řecku, mnoho z nichž nyní přespává na ulicích poté, co požáry zničily největší řecký uprchlický tábor.

Velká berlínská demonstrace prošla hlavním městem Německa až k známému tamějšímu Vítěznému sloupu a nesla transparenty s nápisy "Máme místo!" a "Seehofere, buď křesťan!" Horst Seehofer je německý ministr vnitra.

Jedna holčička nesla transparent s nápisem "Vpusťte lidi do země" a jedna žena měla transparent s textem "Lidé trpí. Pevnost Evropa se na to dívá - a leze pravici kamsi".

Čtyřhodinový videozáznam demonstrace:Hospodaření OSBL za srpen 2020

4. 9. 2020

čas čtení 1 minuta


V srpnu 2020 přispěli čtenáři finančně na Britské listy celkovou částkou 48 845.51 Kč,  výdaje byly (jako každý měsíc) 61 731.50  Kč.

Děkujeme mnohokrát čtenářům za vydatnou podporu v červnu 2020. Bohužel, přes léto 2020 jsme se dostali do výrazného deficitu. 

MNOHOKRÁT děkujeme všem věrným čtenářům, kteří na provoz Britských listů finančně přispívají, - ale jak vidíte z výše uvedeného grafu,  směřujeme k nule. Trvale potřebujeme poněkud vyšší, pravidelnou finanční podporu. Děkujeme.

Potřebujeme normálně cca 80 000 Kč měsíčně na provoz. STAČILO BY, KDYBY Z 218 000 UNIKÁTNÍCH ČTENÁŘŮ BL ZA KAŽDÝ MĚSÍC JICH PŘISPÍVALO KAŽDÝ MĚSÍC 400 ČÁSTKOU 200 KČ.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. 

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Brexit | Brexit - vše | Koronavirus | Oligarchie | PPF | Donald Trump | Česká republika | Globální oteplování | Bezdomovectví | USA | Životní prostředí | Jan Palach | Náboženství | Filmový festival Karlovy Vary 2018 | Islám | Česká politická scéna | Ekologie | Velká Británie - politika a společnost | Pro stoupence czexitu | EYE - Evropské setkání mladých | Babiš | Iracionální nenávist v České republice | Rozhovory Britských listů | Filmový festival Karlovy Vary 2017 | Filmový festival Karlovy Vary 2016 | V Londýně zvolili muslimského primátora labouristu Sadiqa Khana | Panama Papers | Násilné útoky v Bruselu, 22. března 2016 | Žhářský útok na pražské centrum Klinika | Sexuální útoky v Kolíně nad Rýnem | Útoky v Paříži, listopad 2015 | Imigrace do Evropy | Filmový festival v Karlových Varech 2015 | Zavraždění ruského opozičního politika Borise Němcova | Ukrajina | Rusko za Vladimíra Putina | Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti | Český film | Útok na časopis Charlie Hebdo | Prezident Miloš Zeman ve funkci | 17. listopad | Noam Chomsky v České republice | Festival dokumentárního filmu Jihlava | Dohoda TTIP | Komunální volby a senátní volby, říjen 2014 | Skotská nacionalistická strana a nezávislost Skotska | 21. srpen 1968 | Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ | Filmový festival Karlovy Vary 2014 | Otrokářský stát Česká republika | Kulturní diplomacie ve prospěch České republiky v zahraničí | Předčasné volby 2013 | Důchodci a obhajoba jejich zájmů v české politice | Rasismus | Sýrie | O likvidaci kulturního dědictví v Čechách | Ústav pro studium totalitních režimů | Daniela Drtinová | Národní divadlo a odvolání Jana Buriana, léto 2013 | Rusnokova úřednická vláda, léto 2013 | Poměry v ČSSD | Premiér Nečas, milenka Nagyová a pád vlády, jaro 2013 | Útoky bezpilotními letadly | Americký whistleblower Edward Snowden a špehování občanů | Filmový festival Karlovy Vary 2013 | Aféra Putna, jaro 2013 | Prezidentské volby 2013 | Tykadlový řidič Roman Smetana | Řádění exekutorů v České republice | Školství | Krajské a senátní volby říjen 2012 | Metanolový skandál v České republice | Církevní restituce v ČR | Žena za pultem | Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes? | Veřejné mínění v České republice | Smlouva ACTA | Václav Havel - dramatik a politik | Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost | Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | Egypt | Libye | Koutek reklamní tuposti | Wikileaks | Zdravotnictví a reformy | Írán | Útok na USA, Afghánistán, Irák | Sdělovací prostředky | Sdělovací prostředky | Sdělovací prostředky
19275