Svatí Konstantin a Metoděj

 11696

Proglas

5. 7. 2020

Kdo může povědět všechna podobenství, jež usvědčují národy bez knih, nehovořící řečí srozumitelnou? Ani umí-li všechny řeči, nedovede vylíčit jejich bezmoc.Veršovaná předmluva k evangeliu, autor...

Křesťanství a jiná náboženství

14. 9. 2005 / Karel Sýkora

polemika s článkem Jiřího Drašnara "Jak je to se vztahy mezi náboženstvími" Překlad čínské Bible, kterou máme k dispozici, polemizuje s tradiční filosofií taoismu. Alespoň Janův prolog (Jan 1:1-18...

 2984

Hus, Konstantin a Metoděj

8. 7. 2005 / Jaroslav Štemberk

S obsahem článku Borise Cveka "Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus" se mohu zcela ztotožnit, možná by stálo za to ještě doplnit několik poznámek. Byzantské křesťanství se v dob...

Apologie víry -- Velká Morava

3. 7. 2004

Úryvek z cyrilometodějské památky "Život Klimentův", kde se líčí těžký úděl učedníků sv. Metoděje na Velké Moravě po smrti jejich učitele. Všimneme si prvé apologie pravoslavného učení na našem ...

Jsou staré pověsti české jen Kosmovým výmyslem?

25. 10. 2002

Komparatistika je zajímavá: to se týká nejen srovnávání kultur a politických postojů v různých zemích v současnosti, ale i v minulosti. Na semináři ze staročeské literatury v Glasgow přišel latiník...