Miloš Mendel

doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.

* l952 v Praze.
Arabista a islamista.

V letech l970-75 vystudoval na Filozofické fakultě UK v Praze arabistiku a kulturní dějiny islámských zemí a poté absolvoval studijní pobyt na Burgibově institutu živých jazyků v Tunisu. Od září l984 je pracovníkem Orientálního ústavu AVČR. V roce l986 doktorát filosofie a v roce l992 obhájil kandidátskou práci na téma Islámský fundamentalismus na Blízkém východě. Egypt a Sýrie v 50.-70. letech. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy university v Brně získal v roce 1999 docenturu.

Je autorem vědeckých a populárně vědeckých monografií a řady článků:
Židé a Arabové. Dialog idejí a zbraní. (1992);
Islámská výzva. Z dějin a současnosti politického islámu. (1994);
The Arab-Israeli Conflict: Some Ideological and Religious Aspects. In: International Symposium Cristianity, Judaism, Islam. (1994), ss. 154-158;
Pojmy da'wa a džihád v klasickém islámu. In: Religio 2/1995, ss. 3-16. ;
Džihád. Islámské koncepce šířené víry (1997);
The islamic Religious Community in Bohemia and Moravia (1934-1945), In: Archív orientální 66/1998, No. 2, pp. 127-141;
Náboženství v boji o Palestinu. Judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu. (2000).