Co jsem viděl v Charlottesville a co jsme všichni ztratili

28. 8. 2017

čas čtení 2 minuty
Událostmi v Charlottesville jsme všichni hodně ztratili, napsal americký veterán Robert Levinson. Samozřejmě, někteří ztratili věci, které nelze získat zpět. Heather Heyerová zemřela ve službě Americe, ve kterou věřila, podobně jako americký voják na bojišti. Jejími zbraněmi byly láska a soucit a byly překonány nenávistí a násilím.


Nikdo z nás neztratil tolik jako její rodina. Stejně tak truchlíme za poručíka H. Jay Cullena a pilota Berka M. M. Batese z řad virginské policie.

Ale kromě těchto bezprostředních bolestných ztrát se obávám, že nám hrozí i ztráta čehosi velice cenného. První dodatek ústavy říká, že nemůžeme omezovat "právo lidí na pokojné shromažďování". Ti kdo přišli ozbrojeni s konfederačními a nacistickými vlajkami a vykřikovali rasistická a antisemitská hesla ale usilovali o něco jiného. Na druhé straně mnohem menší počet protidemonstrantů si také přinesl zbraně a usiloval o násilnou konfrontaci (ačkoliv si nepřinesli nenávistnou ideologii jako jejich protějšky). Jednání lidí, kteří dorazili do Charlottesville s cílem vyvolat násilí, podkopává práva zaručená prvním dodatkem. Druhý dodatek zaručuje právo nosit zbraň a to musí být chráněno. Avšak není nerozumné říci, že druhý dodatek nemůže převážit ten první.

Mělo by být možné říci: "Máte právo nosit zbraň a právo pokojně se shromažďovat. Jen prostě nemůžete dělat obojí současně." Když přijdete na demonstraci, odložíte své zbraně a při odchodu vám budou vráceny. Existují lidé, kteří z libovolného důvodu usilují nikoliv o demonstrace a petice, ale chtějí využít ulice ke konfrontaci, zastrašování a obtěžování. Je věcí státu bránit mě a zajistit má práva. Musí si podržet svůj monopol na legitimní užití násilí.

Výhodou demokracie není to, že vždy vybereme dobrého a čestného lídra, nebo že vždy přinese spravedlivé a férové zákony, ale že lidé mohou usilovat o změnu beze strachu a násilí ze strany státu nebo spoluobčanů. To je třeba zachovat. Pokud by takové incidenty pokračovaly, lidé by se začali ohlížet po armádě, aby pomohla přetížené policii. Ale když se k moci dostanou pretoriáni, obnova veřejného pořádku je takřka vždy jen záminkou. To nemůžeme připustit.

Martin Luther King nás učil, že násilí a nenávist lze nejúčinněji překonat nenásilím. Bohužel, možná si budeme muset tuto lekci zopakovat.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
5442

Diskuse

Obsah vydání | 30. 8. 2017