Co bychom po prezidentské volbě ve Francii nemuseli hned vidět

8. 5. 2017 / Miloš Dokulil

čas čtení 4 minuty
Ještě když nebylo jisté, jak dopadne 2. kolo prezidentské volby, Emmanuel Macron již 27. dubna ujistil prostřednictvím televize veřejnost, že – pokud bude zvolen – hodlá udělit skutečnou a neformální „veřejnou roli“ své manželce jako skutečné první dámě. Především zde – v BL – znovu uveďme, že paní Brigitte Macronová je kvalifikovaná gymnaziální profesorka francouzského jazyka a literatury a donedávna ještě učila. V nedávných měsících doprovázela manžela svou aktivní účastí na různých místech na jeho akcích. Navíc „ženský“ pohled na některé otázky mívá nejednou svá specifika. Přitom nejednou si možná ani neuvědomujeme, že mezi námi žijí také často lidé nějak něčím postižení nebo nevybavení, takže zůstávají jaksi zcela stranou, a to nejen přijatelného nějak zájmu o veřejný život.

Rovněž v tomto ohledu hodlá pí. Macronová vyšlapávat cestu k lidem, kteří se cítí být opuštění nebo žijí bez přijatelných finančních prostředků, či obojí. Jde-li o lidi mladé, nejednou přijatelně nevědí, jak si počínat na počátku životní cesty, aby se na ni mohli dobře připravit. Také v této oblasti má pí. Macronová hodně životních zkušeností již za sebou a hodlá je aktivně předávat dál.

Obecně to znamená, že nynější francouzský prezident, jak přímo osobně, tak prostřednictvím své choti bude také naléhavěji přítomen ve francouzské kultuře, než to bývá zatím běžné. Ne že by se to týkalo jen kultury obecně; samozřejmě půjde o pokračování kontaktů s uměleckou sférou, jak to již bylo manžely Macronovými před časem zcela neformálně nastoleno. Pí. Macronová jako kdyby zároveň takto spoluvytvářela jakousi zvláštní základnu stability pro již stávajícího nového prezidenta republiky.

Pokud se ještě během kampaně pí. Brigitte vyjádřila, že ten politický „boj“ by přirovnala k tomu, jak si kdysi počínala Jeanne d´Arc, vůbec to nebylo přehnané přirovnání. Zároveň bychom si neměli nevšimnout, že pí. Macronová měla a má na svého chotě také uklidňující vliv; ne že by ho jen do něčeho naváděla jako do útoku. Přitom – podle jednoho reportérského tvrzení – pí. Macronová si vůbec nepotrpí na záři reflektorů; což je rovněž sympatické. Byla již a zřejmě bude diskrétní, ale platnou oporou prezidenta, aniž se to bude nějak vytrubovat. Nepřehlédnutelně se to všechno týká aktivit jednoho manželského páru, který teď naplno vstupuje do světa politiky, který bývá nejednou nelítostný, jindy sarkastický, občas cynický, ale vždycky nemálo odcizený vskutku lidsky důvěrnému a soucítícímu postoji k bližním.

Ještě něčeho si nemohla nevšimnout francouzská média. O něčem jsem již psal před několika dny: Oč zřejmě běží nejen ve Francii zrovna tuto neděli. Pí. Brigitte Macronová pochází z tzv. dobré rodiny a je přitom matkou tří dětí (z jiného manželského svazku). Tohle všechno potom skončilo, protože v dalším mezičase tu vznikl nepřehlédnutelný vztah jednoho gymnaziálního žáka (tehdy neznámého a teprve 15-letého Emmanuela Macrona) vůči své učitelce (Brigitte Trogneux), který se docela rychle stal vztahem oboustranně dominujícím a vedoucím po 10 letech ke sňatku (roku 2007), ač partnerka byla o víc než dvě desítky let starší.

Manželství trvá již dalších deset let a leckdo by mohl tomuto páru jeho vzájemné vztahy a oboustrannou součinnost závidět. Poprvé se Francie dověděla o pí Brigitte 3. června 2015; tehdy byl její choť ještě ministrem v socialistické vládě. Že nakonec, když se p. Macron rozhodl, že bude usilovat o funkci prezidenta republiky, vytvořil zcela novou politickou stranu, s níž porazil kandidáty tradičních a renomovaných stran (jak socialisty, tak republikány), to již patří historii.

Ale nezapomeňme, jak si tento – zatím nejmladší prezident Francie – zcela jedinečně a nakonec také v tomto projektu vítězně vedl. A v jakém tandemu k tomu došlo! O znalostech a zkušenostech ze světa financí, vládnutí a organizace politického života p. Macrona asi toho je již známo dost…

0
Vytisknout
5442

Diskuse

Obsah vydání | 10. 5. 2017